Varer i kurven
0item(s)

Din indkøbskurv er tom.

Produktet er nu lagt i kurv

Matematik hæfter

Hæfter til undervisningen i matematik i folkeskolen. Her finder du vores fortløbende matematikserie "Sjov med matematik", der starter i børnehaveklassen samt masser af specialhæfter som "Fodboldmatematik" eller "De fantastiske funktionsdyr".

Hæfter (se alle hæfter)

Sorter faldende

   

1 til 10 af 19

 1. 1
 2. 2
 1. Sjov med matematik 0A (hæfte før-skole/ indskolingen)

  ISBN 978-87-93552-97-5 af Jette Østergaard Matematikhæfterne 0A og 0B har det formål, at introducere simple regneopgaver indenfor addition og subtraktion, så eleverne er bedre forberedte til matematikundervisningen i 1. klasse. Tallene 0 – 20 indgår i opgaverne, så værdi og navn indlæres. I hæfterne indgår også opgaver, hvor eleverne øves i at skrive tallene, så de fremtræder letlæselige. I opgaverne er der en gradvis øget progression fra simple tælleopgaver, til lidt mere krævende additions- og subtraktionsopgaver. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 2. Sjov med matematik 0B (hæfte før-skole/ indskolingen)

  ISBN 978-87-93552-98-2 af Jette Østergaard Matematikhæfterne 0A og 0B har det formål, at introducere simple regneopgaver indenfor addition og subtraktion, så eleverne er bedre forberedte til matematikundervisningen i 1. klasse. Tallene 0 – 20 indgår i opgaverne, så værdi og navn indlæres. Det drejer sig om tallene 0-10 i 0A og 10-20 i 0B. I hæfterne indgår også opgaver, hvor eleverne øves i at skrive tallene, så de fremtræder letlæselige. I opgaverne er der en gradvis øget progression fra simple tælleopgaver, til lidt mere krævende additions- og subtraktionsopgaver. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 3. Sjov med matematik 1A (hæfte, indskolingen)

  ISBN 978-87-93552-16-6 af Jette Østergaard og Gert Fuursted Sjov med matematik er en serie læringshæfter med mange selvrettende opgaver. Serien starter med 1A og 1B, hvor tallene 0 – 100 indgår i opgaverne.I hæfterne indgår også opgaver, hvor eleverne øves i at skrive tallene, så de fremtræder letlæselige. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 4. Sjov med matematik 1B (hæfte, indskolingen)

  ISBN 978-87-93552-17-3 af Jette Østergaard og Gert Fuursted Sjov med matematik er en serie læringshæfter med mange selvrettende opgaver. Serien starter med 1A og 1B, hvor tallene 0 – 100 indgår i opgaverne.I hæfterne indgår også opgaver, hvor eleverne øves i at skrive tallene, så de fremtræder letlæselige. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 5. Sjov med matematik 2A (hæfte, indskolingen)

  ISBN 978-87-93552-18-0 af Jette Østergaard og Gert Fuursted Sjov med matematik 2A og 2B vil tallene 0 – 1000 indgå i opgaverne. Forståelse af spejling af figurer i akser, samt forståelse og gengivelse af enkle mønstre, trænes gennem simple opgaver. Begreberne kilo, gram, meter, centimeter, liter og centiliter præsenteres og trænes i 2B, ligesom decimaltal, uden 10’er-overgang i selve decimalen også behandles her. Begreberne ligheder og uligheder trænes, og desuden kan nævnes: Genkendelse og gengivelse af klokkeslæt og beregning af tidsdifferencer. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 6. Sjov med matematik 2B (hæfte, indskolingen)

  ISBN 978-87-93552-19-7 af Jette Østergaard og Gert Fuursted Sjov med matematik 2A og 2B vil tallene 0 – 1000 indgå i opgaverne. Forståelse af spejling af figurer i akser, samt forståelse og gengivelse af enkle mønstre, trænes gennem simple opgaver. Begreberne kilo, gram, meter, centimeter, liter og centiliter præsenteres og trænes i 2B, ligesom decimaltal, uden 10’er-overgang i selve decimalen også behandles her. Begreberne ligheder og uligheder trænes, og desuden kan nævnes: Genkendelse og gengivelse af klokkeslæt og beregning af tidsdifferencer. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 7. Sjov med matematik 3A (hæfte, indskolingen)

  ISBN 978-87-93552-20-3 af Jette Østergaard og Gert Fuursted Sjov med matematik 3A og 3B fortsætter hvor 2A og 2B slap, så tallene 0 – 100.000 nu indgår i opgaverne. Progressionen er gradvist øget fra simple multiplikation- og divisionsopgaver til mere krævende opgaver, som præsenteres på varierede måder. Desuden arbejdes med anvendelse og intuitiv forståelse af afstande, vægt og volumen, samt koordinatsystemer, vinkler og geometriske figurer. Regneark introduceres og der arbejdes med simple opgaver med overførsel og behandling af data samt præsentation af disse i diagrammer. I hæfterne er der også supplerende opgaver med ”tal-puslerier”, ligevægt, talfølger, andre taltegn (fx romerske), negative tal samt inddragelse af matematiske problemstillinger fra hverdagen. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 8. Sjov med matematik 3B (hæfte, indskolingen)

  ISBN 978-87-93552-21-0 af Jette Østergaard og Gert Fuursted Sjov med matematik 3A og 3B fortsætter hvor 2A og 2B slap, så tallene 0 – 100.000 nu indgår i opgaverne. Progressionen er gradvist øget fra simple multiplikation- og divisionsopgaver til mere krævende opgaver, som præsenteres på varierede måder. Desuden arbejdes med anvendelse og intuitiv forståelse af afstande, vægt og volumen, samt koordinatsystemer, vinkler og geometriske figurer. Regneark introduceres og der arbejdes med simple opgaver med overførsel og behandling af data samt præsentation af disse i diagrammer. I hæfterne er der også supplerende opgaver med ”tal-puslerier”, ligevægt, talfølger, andre taltegn (fx romerske), negative tal samt inddragelse af matematiske problemstillinger fra hverdagen. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 9. Sjov med matematik 4A (hæfte, mellemtrin)

  ISBN 978-87-93552-53-1 af Jette Østergaard og Gert Fuursted ”Sjov med matematik” 4A og 4B retter sig imod elever på mellemtrinnet og i specialundervisningen på alle klassetrin. 4A indeholder multiplikation (et- til firecifrede tal med et-cifrede tal og med simple flercifrede tal). Divison af to-cifrede tal med et-cifrede tal, med rest og med 10 og 100. Brøker og tallinjen, brøker og geometriske figurer samt genkendelse af brøker som dele af en helhed. Areal og omkreds af forskellige plane figurer (trekanter, rektangler og parallelogrammer, addition og subtraktion). Brug af arealer i dagligdags problemer, i regneark, og i plantegninger. Forståelse af ligninger (ligevægt omkring lighedstegnet), Simple ligninger med én ubekendt (addition og subtraktion), i dagligdags problemer, og ligninger med én ubekendt (multiplikation). Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
 10. Sjov med matematik 4B (hæfte, mellemtrin)

  ISBN 978-87-93552-54-8 af Jette Østergaard og Gert Fuursted ”Sjov med matematik” 4A og 4B retter sig imod elever på mellemtrinnet og i specialundervisningen på alle klassetrin 4B indeholder: Forståelse af sammenhæng mellem simple brøker og decimaltal, simpel multiplikation af decimaltal med hele tal og med simple decimaltal samt decimaltal fra hverdagen. Sammensætte og splitte brøker i hele, 10’-dele, 100’-dele og 1.000’-dele og deres sammenhæng med decimaltal. Brug og aflæsning af koordinatsystemer. simple sammenhænge mellem punkter på en ret linje i et koordinatsystem, forståelse af de fire kvadranter i koordinatsystemet. Måling af vinkler i forskellige geometriske figurer, vinkler i dagligdagen, sum-vinkler, komplementær- og nabo-vinkler. Fremstille trekanter ud fra 3 kendte størrelser (vinkler/sidelængder). Brug af simpel statistik på data (gruppering, maksimum og minimum) og præsentation af dette i simple diagrammer og skemaer. De fire regningsarter – hver for sig og i kombination. Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Se hele hæftet her
  25,00 kr
   Læg i kurv
Sorter faldende

   

1 til 10 af 19

 1. 1
 2. 2