At skimme en tekst frem for at ”læse” den er det nye normale. Det har store konsekvenser for vores samfund.

Jeg faldt over denne artikel i The Guardian: ”Skim reading is the new normal” af Maryanne Wolf. Den fylder 5 A4 sider og er temmelig koncentreret, men jeg har lavet et redigeret resume med det som jeg får ud af artiklen. Måske det kunne være interessant for dig?

Når vi skimmer en tekst frem for at ”læse” den har hjernen ikke tid til at forstå andres følelser, gennemskue kompleksitet eller opfatte hvad der er smukt. Vi har brug for en nye læsefærdigheder i den digitale tidsalder. Det ca. 6.000 år gamle neurale kredsløb vi alle har i vores hjerne, og som gør os i stand til at læse, er ved at ændre sig. Det går hurtigt og har konsekvenser for alle fra baby til pensionist.

Forfatterens forskning viser at vores nuværende ”læsende hjerne” er grundlaget for nogle af vores vigtigste intellektuelle egenskaber nemlig evnen til at uddrage den relevante læring af en større sammenhæng, følelsesprocesser/ mavefornemmelse, hvad føles rigtig og forkert, logik, at se ting i perspektiv, empati, kritisk analyse og evnen til igennem studie at få større indsigt i et emne.

Nedbrydningen af vores evne til kritisk analyse og empati, gør os ude af stand til at navigerer under det konstante bombardement af informationer, og gør os lettere ofre for ”forfalskning af fakta” og demagogers spil. Der er altså lige så megen grund til at fejer de teknologiske landvindinger, der er grund til bekymring.

Vi ved fra forskning (se artiklen) at evnen til at læse ikke er nedfældet i vores gener, som evnen til at se eller udvikle sprog. Læsefærdigheden og dens bagvedliggende neurale kredsløb har brug for et miljø for at kunne udvikle sig. Ydermere vil den tilpasse sig behovet, det være sig skriftsystemer og medie. Hvis mediet fremmer bearbejdelse af store mængder information som vores nuværende digitale medier, så vil det neurale kredsløb tilpasse sig behovet. Problemet er, at jo mindre tid man bruger på den mere tidskrævende dybere læsning, jo mindre vil egenskaber som evnen til at konkludere, kritisk analyse og empati udvikle sig. Egenskaber som er grundlaget for indlæring i alle aldre.

Flere og flere college-professorer fra amerikanske humaniora og psykologiske fakulteter rapporterer at studerende undgår klassisk litteratur fra 19’ og 20’ århundrede fordi de ikke har tålmodighed til at læse længere og mere kondenseret og vanskelig tekst. Problemet er ikke de studerendes ”kognitive utålmodighed”. Problemet er at flere og flere studerende mangler evnen til at forstå komplekse sammenhænge i mere krævende tekster det være sig i lærerbøger, testamenter, kontrakter eller bevidst vildledende opslag i forbindelse med offentlige valg.

På Universitet i Stavanger har psykologen Anne Mangen og hendes kolleger studeret læseforståelsen på forskellige læsemedier. Mangen stillede kontrol-spørgsmål til en tekst som en bred flerhed af de studerende fandt interessant: En erotisk kærlighedshistorie ”Jenney Mon Amour”. Halvdelen af de studerende læste historien på en Kindel, halvdelen læste den på papir. Resultaterne indikerede at studerende der havde læst novellen på papir var kindel-læserne overlegne, særligt når spørgsmålene omhandlede rækkefølgen af detaljer, og evnen til at gengive historien plot i kronologisk rækkefølge.

Her i skæringspunktet imellem den trykte og den digitale kultur, må vi som samfund konfrontere problemet omkring hvilke intellektuelle og følelses- egenskaber der reduceres som konsekvens af vores ændrede læsevaner, hvilke egenskaber vores børn og de studerende ikke udvikler, og hvad vi kan gøre ved det.

Vi bliver nød til at fremdyrke en ny form for læsefærdighed der gør os i stand til en fordybelse i læsning, uanset om mediet er trykt eller digitalt. Og der er en hel del på spil: Evnen til at en befolkning kan navigere i et levende demokrati, at se ting fra andres perspektiv og skelne sandt fra usandt, vores børns og børnebørns evne til at påskønne og skabe skønhed i alle former, og vores egen evne til at træde ud af hverdagens endeløse information-strøm, for at tilegne sig viden og visdom, er helt nødvendige egenskaber for at vedligeholde vores samfund.

Artiklen kan læses i sin helhed hos The Guardian, ved at søge på "Skim reading is the new normal"