Det taktile koncept

– Visuel og taktilbåren læring igennem blyant, dialog og aktivitet

Hos Forlaget Vektor tror vi på, at den bedste læring sker gennem brug af flere samtidige anvendte sanser. Vi tror særligt på læring igennem syn og hørelse, brug af blyant, samt forskellige fysiske og dialogskabende aktiviteter.

”Flere studier viser, at hvis du læser en tekst på papir, så får du en dybere og mere varig forståelse af indholdet”. Læsning via digitale midler kan opleves diskontinuert og fragmenteret, når der skal browses, klikkes og skimmes. Det er en fordel, hvis man fx søger efter én bestemt oplysning, men uhensigtsmæssigt, hvis målet er, at man skal læse og forstå en novelle med dybdeforståelse.

Det taktile aspekt handler også om, hvordan det føles at holde en papirbog eller tekst. Det er let at bladre frem og tilbage, når vi skal genfinde noget særligt, og vi kan på konkret vis se, hvor langt vi er kommet.

Brug af håndskrift har stadigvæk mange kvaliteter, om end den er truet i en digital tidsalder.

Håndskrift anvendes bl.a., når der skal læses koncentreret sådan, at man kan strege og notere samtidig. Håndskrift har vi altid ”lige ved hånden”. Den er god til hurtige notater og menes rummende flere kognitive bearbejdningsniveauer end skrivning på tastatur.

”Krop og hjerne hører sammen”. Dette bliver stadig vigtigere for neuroforskere, psykologer og filosoffer at undersøge og forholde sig til.

“Studier har vist, at hjernen ikke arbejder som en computer. Det er ikke sådan, at vi sanser, og så behandles sanseinformationen derefter. Der er tværtimod en meget større og tættere sammenhæng mellem, hvad vi sanser og gør med kroppen, og hvad vi forstår” : Citat Arnfinn Christensen, forskning.no (2015)

Forlaget Vektors kerneforretning er på den baggrund fysiske og aktivitetsbaserede læringsmidler målrettet til børn og unge fra 0.-10. klasse. Det primære produkt er læringshæfter til fagene Dansk, Matematik, Engelsk og Tysk. Alt materialet er overskueligt og let tilgængeligt, så omfangsrige manualer og lærevejledninger er unødvendige. Materialernes forfattere er aktive lærere, der med afsæt i deres dagligdag, undervisningserfaring og faglighed udvikler læringsmateriale i overensstemmelse med gældende kompetence- og læringsmål for fagene.

Med skolereformen udfordres lærerne på deres forberedelsestid og har ikke længere de samme muligheder for selv at fremstille ordkort, spil, opgaver og arbejdsark. Forlage Vektor udvikler således forskellige typer af spil i form af kort og ark, aktivitetstæpper, vægudsmykninger samt andre dialogskabende aktiviteter til undervisningen.

Da Forlaget Vektor selv ejer produktionsstederne, er der meget kort fra lærerens idé til, at materialet kommer i anvendelse i undervisningen. Vel og mærke til en pris der er til at betale for alle.

Med venlig hilsen

Lasse Holm, Forlaget Vektor

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
  • Ingen varer i kurven.