Fang an 1 Kopimappe

Af Camilla Vium Andersen

DKK 350,00 (eksl. moms)

Fang an 1 kopimappen Mappen består af kort, som passer til de emner, du finder i Fang An 1. De udvalgte ord fra bogens 11 emner findes i tre forskellige udgaver.
De store kort med ordet og den tilhørende illustration, kan benyttes til ophængning i klassen, mens der arbejdes med emnet. De mindre kort findes i tre udgaver. I mappen er der forslag til en række aktiviteter i forskellig sværhedsgrad og kompleksitet.
ISBN978-87-93552-56-2
TrinMellemtrin
Kategori
 • Forslag til aktiviteter

  Smack Speil
  Der skal bruges 1-2 spil kort – til at starte med kan det være kortet med ordet på, og ønskes der større ud- fordring kan kortene med udelukkende illustrationer på benyttes.
  Alle elever på nær en stiller sig i en rundkreds. Alt efter antal kan klassen deles i to grupper, så flere bliver aktiverede. Alle elever får udleveret et kort, som de skal være. Eleven i midten får desuden udleveret en smacker (en sammenrullet avis eller lignende).
  Der startes med en runde hvor alle fortæller, hvilket ord de har fået. Så sætter læreren legen i gang ved at sige et af ordenefx “rot”, eleven i midten skal nu nå at røre den elev der har ordet “rot” med smackeren før, eleven når at sige en af de andre elevers ord. Jagten fortsætter indtil eleven i midten når at ramme en af eleverne, inden de får sagt et nyt ord. Når det sker, bytter eleven i midten plads med den elev der blev rørt, og den nye elev tager plads i midten, mens den der lige har været smacker starter med at sige det næste ord. Eleverne i cirklen må ikke flytte sig for at undgå at blive ramt.Variation: Eleverne kan holde deres kort synligt for smackeren, så der er hjælp til at finde ud af hvem der hvem.

  Wort Stafette
  Der skal bruges et sæt kort med illustration og et sæt kort med de tyske ord pr. gruppe – her er det en fordel med forskellige farver til grupperne. Eleverne inddeles i grupper, jo færre i grupperne jo højere er ak- tivitetsniveauet. Hver gruppe får udleveret et sæt kort i deres farve (enten dem med illustrationerne eller dem med de tyske ord). Uden for klassen eller i den anden ende af lokalet placeres det andet sæt kort med billedsiden opad. Gruppen må nu sende en elev afsted efter et kort ad gangen, således at eleverne skiftes til at hente kort. Tilbage i gruppen skal alle kortene nu lægges op parvis (illustration + ord) før stafetten er færdig.Variation: Der skal bruge 2 eller flere sæt kort. Læreren lægger halvdelen af kortene (fx ordkortene) uden for klassen eller i den anden ende af rummet uden hensyntagen til farve. Den anden halvdel af kortene blandes og alle elever får udleveret et kort, som de skal finde en makker til blandt de udlagte kort – igen uden at farven er vigtig. Hver gang en elev kommer tilbage med et stik, får eleven udleveret et nyt kort. Aktiviteten fortsætter til læreren ikke har flere kort tilbage.

  Quiz und tausch
  Der skal bruges 1 spil kort med de tyske ord. Hver elev får udleveret et kort, og eleverne finder en anden elev som de quiz og bytter med. Den ene elev siger det tyske ord hans/hendes kort repræsenterer, og den anden elev skal sige, hvad det er på dansk. Herefter er det den anden elevs tur til at præsentere sit kort og den første elevs tur til at oversætte. Herefter bytter eleverne kort og finder hver en ny elev, de kan quiz og bytte med.
  Variation: Eleverne skal fange den, de vil quiz og bytte med.

  Variation: Den ene halvdelen af eleverne har kort med illustrationer og den anden halvdel har kort med de tyske ord. Legen startes op som grundlegen ovenfor. Når læreren siger match, skal eleverne hurtigst muligt finde den elev, der har det kort, der passer med deres eget.
  Variation: Eleverne mimer deres ord, og den anden elev skal gætte, hvad for et tysk ord, det er de har.

  Variation: Eleverne forklarer deres ord på tysk uden at bruge ordet, og den anden elev skal gætte, hvad det er for et tysk ord de har.

   

  Memory
  Der skal bruges et sæt kort illustrationer og et sæt kort med tyske ord pr. gruppe. Eleverne inddeles i grupper på fx 3-4, så hver gruppe har en farve kort. Kortene lægges ud, så alle billedkortene ligger i den ene ende af lokalet, og alle ordkortene ligger i den anden ende. Alle kortene spredes ud, så de ikke dækker hinanden og ligger med billedsiden nedad. Grupperne står ved den ende, hvor billedkortene er. I gruppen skiftes eleverne nu til at vende et kort med billedet og løbe op og prøve at vende det tilsvarende ordkort. Der må kun vendes et kort i hver ende pr. tur. Hvis det lykkes to kort, der passer sammen, parres de to kort og gives til læreren. Hvis ikke vendes kortene igen. Eleverne skal skiftes til at vende kort, men de må gerne kommunikere om, hvor de forskellige kort ligger. Den gruppe der først har fået alle sine stik har vundet.
  OBS: Aktiviteten tager nemt 15-20 min. men de er godt givet ud. Variation: Kortene i den ene ende ligger med billedsiden opad.

  Variation: Alle elever i gruppen må løbe samtidig. Kan virke kaotisk, men tager kortere tid. Variation: Spilles på traditionel vis ved et bord i klassen.

   

  Wort Lauf
  Der skal bruges 1 sæt billedkort, der sættes op på en væg eller tavle med lærertyggegummi, og et sæt ordkort, som læreren har i hånden. Eleverne deles i 2-3 hold og står et par meter fra kortene. Hver gruppe stiller sig i en rækkefølge, og den første i hver gruppe er klar. Læreren trækker nu et af ordkortene og siger ordet på tysk, og det gælder for de forreste elever om at komme først hen og klaske billedkortet, der pass- er til – enten med hånden eller en fluesmækker. Den gruppe der når det først får point. Herefter trækker læreren et nyt kort, og de næste elever prøver at komme først til det ord. Aktiviteten kan enten køre på tid, til alle elever har været igennem x antal gange eller til alle ordene har været brugt.

  Variation: Det er ordkortene der er hængt op, og læreren siger det danske ord.

  Wörter klauen
  Der skal bruges et sæt kort med illustrationer og et sæt kort med tyske ord. Eleverne deles i grupper á
  2-3. Alle kortene placeres med bagsiden opad midt på gulvet. Rundt om kortene stilles ca. 6 kegler. Hver gruppe får udleveret en rispose eller andet kasteskyts og stiller sig ca. 2 meter fra keglerne (deres base). Når legen går i gang er alle grupper i gang samtidig. En fra gruppen kaster risposen og forsøger at ramme en kegle. Hvis ikke de rammer, henter de risposen og prøver igen. Hvis det lykkes at ramme en kegle, må gruppen tage et kort fra midten af keglerne med hen til deres base, hvor det skal lægges synligt for alle. Hvis en gruppe får et stik (billed- og ordkort med samme ord) gives disse kort til læreren, som noterer gruppen for stikket. Når der ikke er flere kort inde mellem keglerne, må grupperne i stedet stjæle et kort fra de andres base. Legen slutter, når der ikke er flere kort at stjæle, fordi de alle er afleveret til læreren som stik.

  Flashkarten
  Der skal bruges et sæt kort med både illustration og tysk ord pr. gruppe. Eleverne inddeles i grupper eller makkerpar. Den ene i gruppen har bunken med kort liggende med bagsiden opad. Et ad gangen vendes et kort og holdes op så makkeren kun kan se illustrationen (der kan holds for ordet). Makkeren skal nu sige det tysk ord. Lykkes det, får han/hun kortet, og der fortsættes med næste kort i bunken. Lykkes det ikke, vises det tyske ord og den med kortet siger ordet. Herefter lægges kortet nederst i bunken. Legen fortsæt- ter til der ikke er flere kort i bunken. Herefter byttes der roller.

  Variation: Flashkarten-Stafette: Klassen deles i grupper. En fra hvert hold er ”oplæser” og har bunken af kort, og står i den ene ende af lokalet. Resten af gruppen stilles op på række i den anden ende af lokalet. Den forreste fra hver gruppe må løbe ned til ”oplæseren”, der viser illustrationen. Hvis eleven kan sige det tyske ord, lægges kortet væk (nederst i bunken), og eleven løber tilbage og byttet med den næste i grup- pen, der præsenteres for det næste kort. Hvis eleven ikke kan sige det tyske ord, forbliver kortet øverst i bunken, og eleven løber tilbage og bytter med den næste i gruppen, der præsenteres for det samme kort. Legen fortsætter til gruppen har været igennem alle kortene, eller der leges på tid.

 • Hør forfatteren fortælle om kopimappen herunder

  https://www.youtube.com/embed/WUUhVi8vs1c
  https://youtu.be/WUUhVi8vs1c?t={seek_to_second_number}

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.