Spil med Homofoner

DKK 50,00 (eksl. moms)

Inden spillet spilles, er det en god ide først at gennemgå de kort, hvorpå selve ordene fremgår. Forklar ordets betydning og giv eksempler på, hvordan ordet kan anvendes i en tekstmæssig kontekst. Bed eleverne om at opholde sig lidt ved forskellene i ordenes stavemåder fx jul versus hjul og lad dem selv sige nogle sætninger.

Vis dernæst et eksempel på, hvordan vende-spillet med homofoner foregår. For hvert homofon skal findes det kort, som tekst- og kontekstmæssigt passer til aktuelle homofon.

TrinIndskoling, Mellemtrin, Udskoling
KategoriSpil
 • Beskrivelse

  Hvad kendetegner homonymer, homografer og homofoner?

  Homonymer er en overordnet betegnelse for to eller flere ord, der staves eller lyder ens, men har forskellig betydning.

  Homonymer inddeles i tre grupper, hvor der tilmed kan forekomme overlap mellem nogle af ordene, og hvad de kan grupperes som.

  De egentlige homonymer er ord, der både staves og lyder ens, men har forskellig betyd-ning alt efter den kontekst, som de står i.

  Ordet rod kan fx referere til en planterod, men kan også henvise til en dreng, der ikke opfører sig pænt og kan kaldes for en rod. Der kan også være rod på et værelse.

  homofonerne er en anden gruppe, som er ord, der lyder ens i udtalen, men som staves forskelligt. De fleste kender sætningen vær hver vejr værd.

  Homografer er den tredje gruppe af ord. Homograferne staves på samme måde, men har forskellige betydninger og ofte forskellige udtaler alt efter den meningskontekst, de optræder i.

  Ordet lyst kan referere til et lyst værelse, men kan også henvise til et barn, som har lyst til en is.

   

 • Spilvejledning

  Spillene lægger op til lærer- elevdialog, om hvorvidt ord kan klassificeres som henholdsvis homonymerhomofoner og homografer. Ordene trænes og særegne træk trænes og repeteres gennem vendespil.

  Eleverne kan spille vendespillene sammen i grupper 2-5 personer. Det sociale element og til dels konkurrenceelementet gør, at et ellers vanskeligt tilgængeligt stof kan læres på en sjov og letfordøjelig måde.

  Målgruppe:
  Spillene kan bruges til såvel børn på mellem-trinnet samt til voksne i både almenundervisning og den supplerende undervisning.

  Ligeledes kan spillene være en god aktivitet ift. undervisningen af elever med anden etnisk herkomst, hvor den sproglige opmærksomhed skal skærpes.

  Alle spil leveres i plastikæste til opbevaring.

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor eller ring +45 40 15 22 40
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.