Agent kodeknæk 4 på genresporet

Af Naja Lundgreen og Tina Winther

DKK 29,00 (eksl. moms)

Agent Kodeknæk 4 “På Genresporet” omhandler fiktive genrer og henvender sig til danskundervisningen af elever i 5.- 6. klasse. Materialet kan også anvendes af ældre elever, da det er uden klasse- eller aldersreferencer.

Eleverne kommer til at arbejde grundigt med tekster inden for tre fiktive genrer: “gys og gru”, “folkeeventyr” og “kortprosa”. Teksterne er bl.a. af forfatterne Kenneth Bøgh Andersen og Bent Haller, og alle tekster indgår i materialet.
Fremgangsmåden genkendes fra Agent Kodeknæk 3 “På Tekstsporet”. Eleverne arbejder med hjerneopvarmning, fem fokus-ord, ord i dybden og læseforståelse.

Som noget nyt findes der også opgaver af typen “byg en sætning”, hvor målet er at udvikle og nuancere elevens skriftlige færdigheder. Desuden indeholder materialet ekstraopgaver, hvor eleverne kan fordybe sig i et afgrænset område inden for den aktuelle genre eller forfatteren.

De tre genrer afsluttes hver især med en skriveordre, hvor eleverne får mulighed for selv at prøve kræfter med at skrive en tekst i den pågældende genre. Skriveordren følges op af en tjekliste, hvor eleverne forholder sig til deres egen tekst.

ISBN978-87-93826-50-2
TrinMellemtrin
KategoriHæfter
 • Beskrivelse

  Agent Kodeknæk 4 – på genresporet består af tre overordnede kapitler, hvor eleven arbejder grundigt med tre kendte fiktive genrer: gys og gru, folkeeventyr og kortprosa.

  Efter hvert enkelt kapitel følger en skriveordre, hvor eleven selv skal producere en tekst i den aktuelle genre.

  De forskellige genrer arbejdes med indgående, så eleverne får godt fat i hvad der kendetegner de forskellige typer af fiktive genrer og hvilke formål de har. At hæftet beskæftiger sig med netop disse genrer, betyder også at eleverne, gennem viden om genrernes særlige kendetegn, får viden om hvordan disse tekster afviger fra non-fiktionen. Alt sammen med det formål, at blive bedre til at forstå det der læses og placere det i den rette kontekst.

 • Opbygning af kapitler

  De tre hovedkapitler er bygget op som følger:

  •Introduktion til genren. Aktuelle genres kendetegn gennemgås – herunder formål, opbygning og sprog.

  •Hjerneopvarmning. Hjernen varmes op og gøres parat til bedre at kunne læse og forstå en aktuel tekst. Et grundigt og systematisk arbejde med elevernes forforståelse i forhold til emne og teksttype har afgørende betydning for såvel afkodning som for elevernes samlede læseforståelse.

  •Fem fokusord. Elevernes ordforråd er i fokus. Opgaven ”fem fokusord” tager afsæt i at udbygge elevernes ordforråd. Fokusordene indgår i de tekster, som eleverne møder i bogen. Når ordene gennemgås, er det vigtigt at arbejde med det enkelte ords stavemåde, dets betydning og udtale.

  – Stavemåde: Ordet gennemgås på tavlen, hvor der kigges på stavelser og/eller morfemer i ordet.

  – Betydning: Ordets betydning undersøges, forklares, visualiseres og afprøves i forskellige meningssammenhænge.

  – Udtale: Det er vigtigt, at alle eleverne får ordet i deres mund. Lad fx alle elever udtale ordet på samme tid. Lad dem fx råbe eller hviske ordet.

  •Læs en tekst. Her læser eleverne udvalgte tekster, som repræsenterer de genrer, som de skal lære at kende.•Tjek på læseforståelsen. Eleverne arbejder systematisk med den enkelte genrers særlige kendetegn og indhold, hvilket understøtter elevens læseforståelse.

  •Ord i dybden. Her arbejdes i dybden med et specifikt ord fra teksten, hvilket øger elevens sproglige bevidsthed og indsigt i ordets anvendelsesmuligheder, dets synonymer og antonymer.

  •Byg en sætning. Her arbejdes med at udvikle og nuancere elevens skriftlige færdigheder. Eleven får erfaring med, hvordan en kort, enkel sætning let kan udvides til en længere og mere indholdsrig sætning.

  •Ekstraopgaven. Her har eleven mulighed for at gå på opdagelse og undersøge et mindre område, som knytter sig til enten indhold, genren eller forfatteren i det aktuelle kapitel.

  •Skriveordre. Hvert hovedkapitel afsluttes med en skriveordre. Skriveordrens formål er, at eleverne selv prøver kræfter med den enkelte genre. Her ses, om eleven behersker genrernes særlige kendetegn.

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.