Rimdele 4

Af Kirsten Koch Jensen

DKK 18,00 (eksl. moms)

“Rimdele 4” er det tredje hæfte i en serie, der tilbyder en struktureret tilgang til læsning for elever i indskolingen og specialundervisningen. Denne serie er udviklet for at understøtte elever, der har gavn af alternative strategier til at knække læsekoden. Dette kan være særligt udbytterigt for de elever, som efter de første skoleår stadig kæmper med en sikker afkodning af ord og for elever med dysleksi/ordblindhed. Seriens første 4 hæfter fokuserer på rimdele med r-forbindelser, et bogstav der ofte kan være udfordrende at skelne i ord, da det kan smelte sammen med foregående vokaler og ændre deres lyd.

Hæfte med 20 sider i A5 format

ISBN9788794323284
TrinIndskoling, Specialundervisning
KategoriHæfter
 • Beskrivelse

  I serien Rimdele får eleverne en håndgribelig metode til at identificere ord ved at genkende rimdele, hvilket er en værdifuld færdighed, især når standard lydmetoder ikke er tilstrækkelige. At kunne udskille og forstå rimdele hjælper eleverne til at opbygge en ordforståelse, selv når de står over for ord, der ikke umiddelbart kan afkodes. Denne metode komplementerer lydmetoden, hvor eleven først lærer at genkende rimdelen og derefter enkelte lyde, som forudgår rimdelen.

  Indholdet er sammensat af både simple og komplekse ord, hvilket sikrer, at eleverne hurtigt kan genkende den aktuelle rimdel, mens de samtidig udfordres til at træne og forfine deres afkodningsstrategi. Hæftet er også lavet for at udvide elevernes ordforråd ved at inkludere ord, hvis betydning måske er ukendt, men som kan forstås gennem kontekst og illustrationer. Dette nuancerer og udvider elevernes sprogforståelse betydeligt.

  Ved konsekvent at bygge videre på det, der allerede er lært, og ved stadig at integrere kendte rimdele i nye læringssegmenter, stiger sværhedsgraden gradvist gennem materialet. Dette sikrer en kontinuerlig udvikling af elevernes læsefærdigheder. Derudover styrkes også stavningen af ord, som indeholder de gennemarbejdede rimdele.

  Ordliste

  Ord med yr:
  dyr, fyr, syr, spyr, styr, tyr, vam-pyr, even-tyr

  Ord med yre:
  myre, nyre, syre, tyre, uhyre

  Ord med ir:
  ir, klir, rir, spir, svir fa-kir, ge-vir, ta-pir, vi-sir, sølv-pa-pir

  Ord med ire:
  fire, spire

 • Til Læreren

  Materialet henvender sig til elever, der har brug for flere strategier til at knække læsekoden. Det kan være ordblinde elever eller elever, der af andre årsager endnu ikke har udviklet en sikker afkodning efter de første skoleår. At kunne genkende en rimdel i et ord, hjælper eleven til at identificere ord, der ikke umiddelbart kan afkodes. Strategien afløser ikke lydmetoden, men supplerer den, og fungerer bedst ved først at sige rimdelen og derefter lydene på de bogstaver, der kommer før rimdelen én for én.

  Ex.:

  Snart afkodes således: art – nart – snart

  Fjord afkodes således: ord – jord – fjord

  De første fire hæfter indeholder rimdele med r-forbindelser. R er et bogstav, det kan være vanskeligt at skelne, når det optræder inde i et ord, idet det ofte smelter sammen med den foregående vokal og i nogle tilfælde ændrer vokalens lyd. Derfor er det særlig relevant at kende rimdele, hvori bogstavet r indgår. Hæfterne indeholder både lette og svære ord. De lette ord hjælper eleven til hurtigt at genkende den rimdel, der arbejdes med; de svære ord giver eleven mulighed for at træne afkodningsstrategien. Nogle af ordene kan have en betydning, der er ukendt for eleven. Betydningen af disse vil helt eller delvis fremgå af konteksten og illustrationerne, så eleven herved får udvidet og nuanceret sit ordforråd. Nogle ord har tillige flere betydninger, hvilket vil fremgå af opgaverne i hæfterne. I materialet bygges der hele tiden oven på det, der tidligere har været arbejdet med samtidig med, at kendte rimdele også anvendes i forbindelse med det nye. Sværhedsgraden vil stige lidt gennem materialet. Ud over at styrke afkodningen af svære ord, styrker metoden også stavningen af ord, hvori de gennemarbejdede rimdele indgår.

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…

Subtotal: DKK 1.748,00 (eksl. moms)

Se kurv Kasse

Fortsæt med at handle