Sjov med matematik 4A

Af Jette Østergaard og Gert Fuursted

DKK 29,00 (eksl. moms)

”Sjov med matematik” 4A og 4B retter sig imod elever på mellemtrinnet og i specialundervisningen på alle klassetrin.

4A indeholder multiplikation (et- til firecifrede tal med et-cifrede tal og med simple flercifrede tal). Divison af to-cifrede tal med et-cifrede tal, med rest og med 10 og 100. Brøker og tallinjen, brøker og geometriske figurer samt genkendelse af brøker som dele af en helhed. Areal og omkreds af forskellige plane figurer (trekanter, rektangler og parallelogrammer, addition og subtraktion). Brug af arealer i dagligdags problemer, i regneark, og i plantegninger. Forståelse af ligninger (ligevægt omkring lighedstegnet), Simple ligninger med én ubekendt (addition og subtraktion), i dagligdags problemer, og ligninger med én ubekendt (multiplikation).

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette.

ISBN978-87-93552-53-1
TrinMellemtrin
KategoriHæfter
 • Beskrivelse

  Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Herved har eleven og læreren et fælles udgangspunkt for, at kunne diskutere dette under en elevsamtale og i fællesskab beslutte, hvilke tiltag, der skal iværksættes. Skemaet kan endvidere bruges ved forældresamtaler, som udgangspunkt for elevens status og udvikling.
  Evalueringen kan foregå flere gange i løbet af skoleåret og derved vise den progression eleven har opnået.
  De gentagne evalueringer tydeliggør den reelle udvikling – også overfor den elev, som har svært ved selv at føle faglig udvikling.

 • Opstilling over hæfternes indhold:

  4A:
  • Gange
  • Multiplikation (et- til firecifrede tal med et-cifrede tal og med simple flercifrede tal)
  • Division
  • Divison af to-cifrede tal med et-cifrede tal
  • Division med rest
  • Division med 10 og 100
  • Brøker
  • Brøker og tallinjen
  • Brøker og geometriske figurer
  • Genkendelse af brøker som dele af en helhed
  • Arealer
  • Areal og omkreds af forskellige plane figurer (trekanter, rektangler og parallelogrammer)
  • Arealer af sammensatte figurer (addition og subtraktion)
  • Brug af arealer i dagligdags problemer
  • Arealer og regneark
  • Arealer og plantegninger
  • Ligninger
  • Forståelse af ligninger (ligevægt omkring lighedstegnet)
  • Simple ligninger med én ubekendt (addition og subtraktion)
  • Brug af ligninger ved dagligdags problemer
  • Mere komplekse ligninger med én ubekendt (multiplikation)

  4B:
  • Brøker og decimaltal
  • Forståelse af sammenhæng mellem simple brøker og decimaltal
  • Simpel multiplikation af decimaltal med hele tal og med simple decimaltal
  • Decimaltal fra hverdagen
  • Sammensætte og splitte brøker i hele, 10’-dele, 100’-dele og 1.000’-dele og deres sammenhæng med decimaltal
  • Koordinatsystemet
  • Brug og aflæsning af koordinatsystemer
  • Simple sammenhænge mellem punkter på en ret linje i et koordinatsystem
  • Forståelse af de fire kvadranter i koordinatsystemet
  • Vinkler
  • Måling af vinkler i forskellige geometriske figurer

  • Vinkler i dagligdagen
  • Sum-vinkler, komplementær- og nabo-vinkler
  • Fremstille trekanter ud fra 3 kendte størrelser (vinkler/sidelængder)
  • Statistik
  • Brug af simpel statistik på data (gruppering, maksimum og minimum) og præsentation af dette i simple diagrammer og skemaer
  • Regningsarter
  • De fire regningsarter – hver for sig og i kombination

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.