Come On! 1 vendespil: “Verbs, Zip and Zoe”

Af Jessie Johansen

DKK 65,00 (eksl. moms)

Kortspillet er et klassisk vendespil til engelsk, udviklet til at supplere den øvrige engelskundervisning. Det engelske vendespil er målrettet undervisningen i indskolingen.

I de forskellige aktiviteter man kan lave med kortene, får eleverne implementeret 20 af de hyppigste engelske verber i deres ordforråd. Kortene kan dog også bruges til mange andre ting end vendespil. Med til spillet følger en vejledning, hvori der findes forslag og regler til andre spil og aktiviteter kortene kan bruges til. Et velegnet spil til træning af verber i engelskundervisningen til indskolingen.

Spillet leveres i en solid plastæske (se billede)

ISBN978-87-93826-36-6
TrinIndskoling
KategoriSpil
 • WORD CARDS – VERBS

  Kortspillet består af 20 af de hyppigste engelske verber og kan bruges både til stillesiddende aktiviteter og bevægelsesaktiviteter. Der er 20 kort med påtrykte engelske ord, dertil er der 20 kort med billeder af to gennemgående figurer, Zip og Zoe, som udfører de forskellige verber. Kortspillet fås i forskellige farver, så man kan have flere grupper i gang ad gangen og ikke har problemer med at holde de forskellige kortspil adskilt. De følgende aktiviteter er forskellige i forhold til sværhedsgrad og kompleksitet, og man må som lærer selv udvælge og tilpasse aktiviteten til netop den elevgruppe man har. Der arbejdes bl.a. med følgende mål fra 1. og 2. fase af fælles mål efter 4. klasse:

  – Eleven kan deltage i sproglege
  – Eleven kan efterligne hyppige ord
  – Eleven kan finde skrevne engelske ord
  – Eleven kan forstå de hyppigste ord inden for nære emner

 • FORSLAG TIL AKTIVITETER

  SMACK GAME Der skal bruges 1-2 spil kort. Alle elever på nær en stiller sig eller sidder i en rundkreds. Alle elever får udleveret et kort med et verbum, som de skal være. Eleven i midten får desuden udleveret en smacker (en sammenrullet avis eller lignende). Der startes med en runde hvor alle fortæller, hvilket verbum de har fået. Så sætter læreren legen i gang ved at sige et af verberne fx “run”, eleven i midten skal nu nå at røre den elev der har verbet “run” med smackeren før, eleven når at sige en af de andre elevers verbum. Jagten fortsætter indtil eleven i midten når at ramme en af eleverne, inden de får sagt et nyt ord. Når det sker, bytter eleven i midten plads med den elev der blev rørt, og den nye elev tager plads i midten, mens den der lige har været smacker starter med at sige det næste verbum. Eleverne i cirklen må ikke flytte sig for at undgå at blive ramt.

  Variation: Eleverne kan holde deres kort synligt for smackeren, så der er hjælp til at finde ud af hvem der hvem.

  RELAY RACE Der skal bruges 3-6 sæt kort afhængigt af antallet af elever. Eleverne inddeles i grupper. Hver gruppe får udleveret et halvt spil kort i deres farve (enten verber eller billeder). Uden for klassen eller i den anden ende af lokalet placeres den anden halvdel af kortene med billedsiden opad. Gruppen må nu sende en elev afsted efter et kort ad gangen, således at eleverne skiftes til at hente kort. Tilbage i gruppen skal alle kortene nu lægges op parvis (billede + ord) før stafetten er færdig.

  Variation: Der skal bruge 2 eller flere sæt kort. Læreren lægger halvdelen af kortene (fx ordkortene) uden for klassen eller i den anden ende af rummet uden hensyntagen til farve. Den anden halvdel af kortene blandes og alle elever får udleveret et kort, som de skal finde en makker til blandt de udlagte kort – igen uden at farven er vigtig. Hver gang en elev kommer tilbage med et stik, får eleven udleveret et nyt kort. Aktiviteten fortsætter til læreren ikke har flere kort tilbage.

  QUIZ AND SWAP Der skal bruges 1 spil kort. Hver elev får udleveret et kort, og eleverne finder en anden elev som de quiz og bytter med. Den ene elev siger det engelske ord hans/hendes kort repræsenterer, og den anden elev skal sige hvad det er på dansk. Herefter er det den anden elevs tur til at præsentere sit kort og den første elevs tur til at oversætte. Herefter bytter eleverne kort og finder hver en ny elev, de kan quiz og bytte med.

  Variation: Eleverne skal fange den, de vil quiz og bytte med.

  Variation: Når læreren siger match, skal eleverne hurtigst muligt finde den elev, der har det kort, der passer med deres eget.

  Variation: Eleverne mimer deres ord, og den anden elev skal gætte, hvad for et engelsk ord, det er de har.

  Variation: Eleverne forklarer deres ord på engelsk uden at bruge ordet, og den anden elev skal gætte, hvad det er for et engelsk ord de har.

  WORD RACE Der skal bruges 1 spil kort: Billedkortene sættes op på en væg eller tavle med lærertyggegummi. Eleverne deles i 2-3 hold og står et par meter fra kortene. Hver gruppe stiller sig i en rækkefølge, og den første i hver gruppe er klar. Læreren trækker nu et af ordkortene og siger ordet på engelsk, og det gælder for de forreste elever om at komme først hen og klaske billedkortet, der passer til – enten med hånden eller en fluesmækker. Den gruppe der når det først får point. Herefter trækker læreren et nyt kort, og de næste elever prøver at komme først til det ord. Aktiviteten kan enten køre på tid, til alle elever har været igennem x antal gange eller til alle ordene har været brugt.

  Variation: Det er ordkortene der er hængt op, og læreren siger det danske ord.

  STEAL THE WORD Der skal bruges 1 spil kort. Eleverne deles i grupper á 2-3. Alle kortene placeres med bagsiden opad midt på gulvet. Rundt om kortene stilles ca. 6 kegler. Hver gruppe får udleveret en rispose eller andet kasteskyts og stiller sig ca. 2 meter fra keglerne (deres base). Når legen går i gang er alle grupper i gang samtidig. En fra gruppen kaster risposen og forsøger at ramme en kegle. Hvis ikke de rammer, henter de risposen og prøver igen. Hvis det lykkes at ramme en kegle, må gruppen tage et kort fra midten af keglerne med hen til deres base, hvor det skal lægges synligt for alle. Hvis en gruppe får et stik (billed- og ordkort med samme ord) gives disse kort til læreren, som noterer gruppen for stikket. Når der ikke er flere kort inde mellem keglerne, må grupperne i stedet stjæle et kort fra de andres base. Legen slutter, når der ikke er flere kort at stjæle, fordi de alle er afleveret til læreren som stik.

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.