Dansksporet 4

Af Naja Lundgreen

DKK 29,00 (eksl. moms)

“Dansksporet 4” er den fjerde titel i en serie på otte grundlæggende arbejdsbøger, designet til at forbedre elevernes stavning, skrivning og forståelse af sprogets struktur. Denne arbejdsbog, som henvender sig til elever på fjerde klassetrin, bygger videre på de ordklasser, der blev introduceret i Dansksporet 3. Gennem bogen arbejdes der intensivt med korrekt tegnsætning samt kreative læse- og skriveopgaver, der styrker elevernes skriftsproglige færdigheder og opbygger et stærkt fundament for fortsat sprogindlæring.

Hæftet er opdelt i 12 kapitler, der guider eleverne gennem ordklasser og staverregler, mens ‘Stavetjekket’, der er opdelt i 3 niveauer, giver god mulighed for differentiering. ‘Sidesporet’ tilføjer kreative opgaver, der fremmer sprogforståelse og kreativitet.

ISBN9788794323314
TrinMellemtrin
KategoriHæfter
 • Beskrivelse

  Generelt om Dansksporet 4

  Materialet er opdelt i 4 spor:

  Hovedsporet: Gennemgår de forskellige ordklasser og understøtter elevernes læring med omfattende øvelser, der sikrer solid forståelse og anvendelse af grammatikregler.

  Sidesporet: Giver eleverne mulighed for at anvende deres viden om ordklasser i mere kreative og meningsfulde læse- og skriveopgaver med fokus på praktisk anvendelse af sproget.

  Skiftesporet: Fokuserer på tegnsætning og introducerer eleverne samt udvalgte staveregler, hvilket fremmer forståelsen for, hvordan tegnsætning kan strukturere og afklare skriftlig kommunikation.

  Stavetjek: Afslutter hvert kapitel med staveøvelser, der omfatter ti staveord relateret til den ordklasse, der er arbejdet med. Øvelserne er inddelt i tre niveauer (grøn, gul, rød), som tilpasses individuelt, så eleverne kan udvikle deres stavning på passende niveauer.

  Dansksporet 4 er udviklet med det formål at styrke elevernes sproglige færdigheder og forståelse for dansk grammatik og stavning. Arbejdsbogens opbygning og indhold er tæt knyttet til de kompetencemål, som er fastlagt af Undervisningsministeriet, og den er derfor et godt værktøj til både den almindelige undervisning og som supplement til elever på mellemtrinnet, der har behov for yderligere støtte.

  Som et supplement til Dansksporet 4 findes en plakat, der viser ordklasserne og deres tilhørende kropstegn. Det er en god ressource, der kan hænges op i klasseværelset for at fremme kontinuerlig læring og referencer. Se plakaten med kropstegn her.

  Generelt om serien

  Dansksporet omfatter 8 arbejdshæfter af stigende sværhedsgrad tilpasset 1.- 8. klasse. Hæfternes opgaver og aktiviteter er udformet på baggrund af de vedtagne ministerielle kompetencemål for læsning og skriftlig fremstilling. Hæfterne er tiltænkt som supplerende danskmateriale på de respektive klassetrin. Hæfterne er også velegnede til mindre hold i den supplerende danskundervisning/specialundervisning.

  Af de 8 arbejdshæfter, er de fire første udkommet. Se eksempelvis hæftet Danskporet 2, der er forgængeren til hæftet her.

 • Til forældrene                           

  Dansksporet 4 er målrettet elever i 4. klasse og har til formål at styrke barnets videre skriftsproglige udvikling og generelle indsigt i sprogets opbygning.

  I Dansksporet 4 får barnet kendskab til ordklasserne og deres grammatiske funktion i vores sprog. Gennem et struktureret arbejde med ordklasserne skabes også et solidt forståelsesgrundlag i forhold til læring af tegnsætning, hvor placering af punktum og især komma forudsætter kendskab til ordklassernes placering i en sætning.

  Ligeledes er viden om ordklasserne en vigtig referenceramme i læringen af andre sprog, da mange sprog inddeler deres ord i selvsamme ordklasser.

  I Dansksporet 4 sættes således også fokus på læringen og forståelsen af nogle af vigtige tegn i vores tegnsætning. Herunder introduceres tegnene: punktum, kolon, udråbstegn, spørgsmålstegn og komma. Tegnene bliver løbende præsenteret, repeteret og praktiseret gennem flere former for aktiviteter i hæftet.

  Flere sanser i brug

  Hver enkelt ordklasse er i arbejdshæftet repræsenteret ved en farve. Farvekoderne bruges aktivt gennem alle kapitler i arbejdsbogen. Dette gøres for, at eleven har flere knager at hænge abstrakt læring op på. Til hver ordklasse hører også et kropstegn. Kropstegnene udtrykker noget signifikant ift. den enkelte ordklasse, fx udtrykkes udsagnsord som et svømmetag for at understrege, at ordklassen betegner handle- gøreord. Mange børn synes at profitere og memorere abstrakt læringsstof bedre, hvis der fx kobles bevægelse på læringen. I indledningen af hvert kapitel fremgår den specifikke ordklasses farve, og der anvises også tilhørende kropstegn til ordklassen.

  Opbygning

  I Dansksporet 4 er det overskueligt at følge med på barnets læringsrute frem mod at opnå et solidt kendskab til ordklasser samt udvalgte staveregler og tegn.

  Dansksporet 4 er opbygget i 12 kapitler, hvor hvert kapitel følger samme opbygning herunder:

  Hovedsporet. Her præsenteres en ordklasse samt udvalgte regler i relation hertil.

   Sidesporet. Her arbejdes med den givne ordklasse i en mere meningsfuld og kreativ kontekst. Her indgår opgaver, hvor der er mulighed for at arbejde på forskellige niveauer i opgaveløsningen.

  Skiftesporet repræsenterer et helt andet spor med en anderledes opgaveaktivitet.

  Her gennemgås forskellige staveregler og vigtige tegn i vores tegnsætning.

  Stavetjekket. Slutteligt følger stavetjekket. Her trænes 10 staveord repræsenteret ved den ordklasse, der netop er gennemgået i kapitlet. Her kan også indgå staveord, der afspejler en staveregel elle lydforbindelse, der er bearbejdet i aktuelle kapitel. Staveordene er inddelt i farverne: grøn, gul og rød alt efter sværhedsgrad. Barnet vælger i samråd med sin lærer et passende staveniveau. De grønne staveord er kendetegnet ved forholdsvis korte ord uden for mange komplicerede lydforbindelser. Sværhedsgraden stiger ved de gule ord, og de røde staveord repræsenterer længere og mere komplicerede ord.

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.