Dansksporet 3

Af Naja Lundgreen

DKK 29,00 (eksl. moms)

Dansksporet 3 er en grundlæggende arbejdsbog der har til formål at dygtiggøre eleverne inden for områderne stave- og skrivefærdigheder. Materialet tager udgangspunkt i en systematisk gennemgang af ordklasser, som fungerer som byggestenene for sproglig forståelse og formulering.

Hver ordklasse introduceres i detaljer med et dedikeret kapitel hvor der anvendes en kombination af letforståelige grammatikregler, farvekodede eksempler og skematiske fremstillinger. Dette skaber et solidt fundament for eleverne og giver underviseren en struktureret tilgang til undervisningen i dansk.

ISBN9788794323208
TrinIndskoling
KategoriHæfter
 • Beskrivelse

  Generelt om Dansksporet

  Hvert kapitel starter i ‘Hovedsporet’, hvor en ny ordklasse præsenteres med simple regler og visuelle hjælpemidler. Disse er farvekodede, hvilket gør det lettere for eleverne at kategorisere og forstå de forskellige ordklasser. ‘Sidesporet’ byder på opgaver, der anvender den nyligt lært ordklasse i en praktisk, hverdagslig kontekst.

  ‘Skiftesporet’ tager eleverne gennem nøglelyde og vokalglidninger, hvilket også er vigtigt for deres staveudvikling. Som afslutning på kapitlet kommer ‘Stavetjekket’, en slags mini-eksamen, hvor eleverne kan anvende det, de har lært, i en evaluering.

  Som et supplement til Dansksporet 3 findes en plakat, der viser ordklasserne og deres tilhørende kropstegn. Det er en god ressource, der kan hænges op i klasseværelset for at fremme kontinuerlig læring og referencer. Se plakaten med kropstegn her.

  Dansksporet omfatter 8 arbejdshæfter af stigende sværhedsgrad tilpasset 1.- 8. klasse. Hæfternes opgaver og aktiviteter er udformet på baggrund af de vedtagne ministerielle kompetencemål for læsning og skriftlig fremstilling. Hæfterne er tiltænkt som supplerende danskmateriale på de respektive klassetrin. Hæfterne er også velegnede til mindre hold i den supplerende danskundervisning/specialundervisning.

  Af de 8 arbejdshæfter, er de fire første udkommet. Se eksempelvis hæftet Danskporet 2, der er forgængeren til hæftet her, eller det næste i rækken, nemlig Dansksporet 4.

 • Til forældrene

  Dansksporet 3 er målrettet elever i 3. klasse og har til formål at styrke barnets videre skriftsproglige udvikling og generelle indsigt i sprogets opbygning.

  I Dansksporet 3 får barnet kendskab til ordklasserne og deres grammatiske funktion i vores sprog. Gennem arbejdet med ordklasserne skabes også et solidt forståelsesgrundlag i forhold til læring af tegnsætning, hvor placering af punktum og især komma forudsætter kendskab til ordklassernes placering i en sætning.

  Ligeledes er viden om ordklasserne en vigtig referenceramme i læringen af andre sprog, da mange sprog inddeler deres ord i selvsamme ordklasser.

  I Dansksporet 3 sættes også fokus på den videre og vigtige bogstav-lydlære, hvorunder de drilagtige vokaler, der kan snyde os i stavningen, repeteres og trænes. Eksempelvis lyder ordet “hest” som om, at det staves med vokalen æ som i “hæst”, hvilket gør det markant sværere at stave en del ord korrekt på dansk. I Dansksporet 3 anvises kontinuerligt de såkaldte vokaltrapper, der kan støtte barnet i at skelne mellem såkaldt kort og lang vokal og hjælpe i forhold til, hvilke vokallyde man skal være opmærksom på under stavningen.

  Flere sanser i brug

  Hver enkelt ordklasse er i arbejdshæftet repræsenteret ved en farve. Farvekoderne bruges aktivt gennem alle kapitler i arbejdsbogen. Dette gøres for, at eleven har flere knager at hænge abstrakt læring op på. Til hver ordklasse hører også et kropstegn. Kropstegnene udtrykker noget signifikant ift. den enkelte ordklasse, fx udtrykkes udsagnsord som et svømmetag for at understrege, at ordklassen betegner handleord. Mange børn synes at profitere og memorere abstrakt læringsstof bedre, hvis der fx kobles bevægelse på læringen. I indledningen af hvert kapitel fremgår den specifikke ordklasses farve, og der anvises også tilhørende kropstegn til ordklassen.

  Opbygning

  I Dansksporet 3 er det overskueligt at følge med på barnets læringsrute frem mod at opnå et solidt kendskab til ordklasser og udvalgte drillevokaler. Dansksporet 3 er opbygget i 8 kapitler, hvor hvert kapitel følger samme opbygning herunder:

  God fornøjelse

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.