Come On! 8

Af Jessie Johansen

DKK 29,00 (eksl. moms)

Come On! 8 er et supplerenede undervisningsmateriale til engelske der henvender sig til elever i 8. klasse

I Come On 8 arbejdes der videre med verbernes bøjning, således, at eleverne nu skal arbejde med tillægsformen. Derudover introduceres eleverne til adjektivernes superlative form. Eleverne vil også skulle repetere de tre tilføjelser af -s, og lære om brugen af any, some og -ly. I denne bog vil der være opgaver, hvor der skal bruges flere forskellige regler.

ISBN9788794323093
TrinUdskoling
KategoriHæfter
 • Beskrivelse

  Come On er udviklet som et supplement til klassens fælles engelskundervisning. Tanken bag Come On er, at det skal være et materiale som eleverne selvstændigt kan arbejde i og lære noget af uanset deres faglige niveau i øvrigt. Ved at bruge piktogrammer til at introducere opgaverne, vil eleverne være bedre i stand til selv at regne ud, hvad en opgave går ud på og gå i gang med arbejdet uden at skulle have lærerhjælp hver gang.

  For overskuelighedens skyld er der mange gentagelser i opbygningen af siderne: Øverst i venstre hjørne er en overskrift, et eller flere piktogrammer og en lille engelsk instruktion. Så kommer selve opgaven. Bagerst i bogen er en ordliste til hjælp og bagerst er der en oversigt med den uregelmæssige bøjning af verberne.

  Come On 8 tager udgangspunkt i 5 konkrete emneområder, hvoraf de 3 har et kulturelt afsæt i Sydafrika, og 5 sproglige områder. Desuden er der et afsnit som arbejder med det at skrive. Desuden er der flere læseforståelses- og sprogopgaver i stil med det eleverne vil møde til den skriftlige eksamen.

  I Come On 8 er der i forhold til ordforrådet fokus på at indholdet bliver interessant og informativt for eleverne, og at de får udvidet deres ordforråd som kan bruges til samtale og meningsytringer om emnerne. I 8. klasse bliver der primært arbejdet med sætninger og chunks, idet eleverne både skal skrive og læse tekster for at løse opgaverne. Der er dog også stadig opgaver, hvor det handler om at udbygge og konsolidere ordforrådet.
  I Come On 8 arbejdes der videre med verbernes bøjning, således, at eleverne nu skal arbejde med tillægsformen. Derudover introduceres eleverne til adjektivernes superlative form. Eleverne vil også skulle repetere de tre tilføjelser af -s, og lære om brugen af any, some og -ly. I denne bog vil der være opgaver, hvor der skal bruges flere forskellige regler. Det er her op til læreren at vurdere, hvorvidt den enkelte elev skal løse opgaven perfekt eller om nogle fejl skal ”ignoreres” på dette tidspunkt.
  Lige som i de tidligere Come On-bøger, bliver eleverne i Come On 8 præsenteret for noget kulturelt indhold i form af viden om engelsktalende lande og deres traditioner. I denne bog er der taget udgangspunkt i Sydafrika.

  I læseplanen for engelsk står der, at der skal lægges vægt på, at elevernes udvikler deres nysgerrighed overfor engelsk sprog og kultur. I arbejdet med Come On vil eleven via en vekselvirkning mellem kulturelle og sproglige emner blive motiveret til at arbejde videre med faget. Derudover vil eleverne i arbejdet med bogen få arbejdet med følgende mål fra første fase af de fælles mål for engelsk efter 9. klasse:

 • Relaterede spil

  Til tidligere udgivelser af Come On! har der været udviklet specifikke spil, der bygger på de samme tematikker som de tilsvarende hæfter. Der er ikke udviklet specifikke spil til Come On! 8, men ønsker man et spil, der niveaumæssigt kunne supplere hæftet, kan vi anbefale et af vores Rummy 200 spil.

  Se Rummy 200 med fokus på sætningsdannelse

  Se Rummy 200 med fokus på “prepositions”

   

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.