Sjov med matematik 5B

Af Jette Østergaard og Gert Fuursted

DKK 29,00 (eksl. moms)

”Sjov med matematik” 5A og 5B retter sig imod elever på mellemtrinnet og i specialundervisningen på alle klassetrin.

5b indeholder: Division med negative tal og med parenteser. Formler og regneark, og i koordinatsystemer. Ligninger med én ubekendt, med brøker, med kommatal og procenter. Beregning af arealer (kvadrater, rektangler, trekanter, parallelogrammer, trapezer). Diameter, omkreds og areal i cirkler. Figurer i målestoksforhold, afkode afstande på kort med forskellige målestoksforhold. Isometrisk tegning, aflæsning af dimensioner på isometriske tegninger af geometriske tegninger (længde, bredde og højde)

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette.

ISBN978-87-93552-64-7
TrinMellemtrin
KategoriHæfter
 • Beskrivelse

  Ved målstyret undervisning tilrettelægges undervisningen, så alle elever med afsæt i Fælles Mål arbejder ud fra egen nærmeste udviklingszone.

  I læringsprocessen er det vigtigt at lærer og elev har en fælles forståelse af den enkelte elevs nærmeste udviklingszone. Dette skema kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Herved har eleven og læreren et fælles udgangspunkt for, at kunne diskutere dette under en elevsamtale og i fællesskab beslutte, hvilke tiltag, der skal iværksættes. Skemaet kan endvidere bruges ved forældresamtaler, som udgangspunkt for elevens status og udvikling. Evalueringen kan foregå flere gange i løbet af skoleåret og derved vise den progression eleven har opnået. De gentagne evalueringer tydeliggør den reelle udvikling – også overfor den elev, som har svært
  ved selv at føle faglig udvikling.

 • Opstilling over hæfternes indhold:

  Repetition 5A
  Regningsarter
  • Regningsarternes hierarki
  • Negative tal
  • Multiplikation og division med negative tal
  • Regning med parenteser

  Formler
  • Regning i formler med indsættelse af kendte værdier
  • Formler og regneark
  • Formler og koordinatsystemer

  Ligninger
  • Ligninger med én ubekendt (heltal)
  • Ligninger til at løse regnehistorier (heltal)
  • Ligninger med brøker, kommatal og procenter

  Geometri
  • Beregning af arealer (kvadrater, rektangler, trekanter, parallelogrammer, trapezer)
  • Geometriske figurer i vores omverden
  • Beregning af diameter, omkreds og areal i cirkler

  Målestoksforhold
  • Tegning af geometriske figurer i målestoksforhold
  • Beregning af målestoksforhold mellem geometriske figurer
  • Afkode afstande på kort med forskellige målestoksforhold

  Isometri
  • Isometrisk tegning af geometriske figurer
  • Aflæsning af dimensioner på isometriske tegninger af geometriske tegninger
  (længde, bredde og højde)

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.