Plusstrategier- Anette K Matematik

Af Anette K Matematik

DKK 65,00 (eksl. moms)

Plusstrategier henvender sig til elever i begyndelsen af indskolingen og specialundervisning.

Spillet Indeholder 36 kort med nogle af de første additionsstykker.
Kortene er til alle, som gerne vil træne talforståelse og den første addition. Spillet kan bruges allerede fra starten af indskolingen.
Kortene er lavet med fokus på regnestrategier dvs. smarte måder at lægge tal sammen på. Der er opgaver med ”Pluspar” (additionsopgaver med to ens tal) og ”Gode venner” (additionsopgaver med to tal som tilsammen giver ti). Det er opgaver, som eleven med tiden lærer at kende og kan regne videre ud fra i stedet for at tælle sig frem til resultater. Det giver en bedre mulighed for automatisering af opgaverne, så de ikke skal trænes igen og igen.

Kortene kan være med til at øge elevens tro på sig selv i arbejdet med addition, fordi der er opgaver som eleven kan. Der kan evt. trænes med ”Plus med terninger” inden dette spil.

TrinIndskoling, Specialundervisning
KategoriSpil
 • Beskrivelse

  Idéer til brug af kortene:

  Dialog
  Snak kortene igennem.
  Hvilke opgaver kan du allerede? Er der nogle opgaver, vi har set før?Her er der fokus på strategier til at finde svarene gennem dialogen. Når nogle opgaver er automatiseret, kan de bruges til at regne videre fra. F.eks. kan viden om ”Gode venner” bruges, når opgaven 8+3 skal løses. 8+2 er ”Gode venner” og giver 10, her er en mere – altså må det give 11. Sorter evt. kortene inden brug, så der startes med Pluspar og Gode venner. Derefter kan de andre kort tages med.

  Træk et kort
  En lille gruppe elever sidder sammen omkring kortene. Man samler alle kort i en bunke og trækker et kort på skift. Alle i gruppen kommer med et muligt svar og en regnestrategi til den første opgave. F.eks.:
  ”Kender du opgaven?”,
  ”Ligner den en anden opgave, du kan?”
  Der er fokus på strategier, smarte måder at lægge tal sammen på og den mundtlige dimension. Eleverne skal dele deres syn på opgave med hinanden og sammen finde en smart måde at løse den på. De kan bruge hinandens strategier. Det er ikke alle børn, der ser eller finder strategierne selv.

  Quiz og byt
  Eleverne går rundt mellem hinanden med hver deres kort i hånden. De mødes to og to. De viser og fortæller på skift om deres kort. Eleverne hjælper hinanden med at finde en smart løsning på opgaverne. Derefter byttes kort og der findes en ny makker. Her har eleven det ene af de kort, som hun/han lige regnede sammen med sin tidligere makker og får nu en god mulighed for at fortælle en strategi til en anden.

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
 • Ingen varer i kurven.