Guide til dig der underviser i faget engelsk

Underviser du i engelsk i grundskolen og har brug for et solidt og gennemprøvet supplerende materiale? Så er vores serie af engelsk undervisningsmateriale måske noget for dig? 🇬🇧😄

Serien starter med Come On 1, der henvender sig til elever i 1. klasse, og strækker sig gennem alle klassetrin helt til udskolingen.

Materialet er gjort så overskueligt som muligt, uden for mange farver og forstyrrende elementer, ligesom enkle piktogrammer og bøgernes forskellige karakterer er med til at støtte eleverne, så de selv kan finde ud af, hvad opgaverne drejer sig om.

Hæfterne til de mindre klasser, har en billedordbog i bunden af hver side, i stedet for de lange ordlister bagerst i hæftet, der kan være uoverskuelige og forvirrende for denne aldersgruppe. Grammatik introducere fra 3. klasse, så det bliver en naturlig del af fremmedsprogsundervisningen og fra 4. klasse arbejdes der for alvor med sætninger og chunks.

Forfatterene, Jessie Johansen, er en erfaren og meget aktiv folkeskolelærer fra Ringsted. Serien får ros for sin systematiske opbygning, overskueligheden og materialets struktur og disposition som passer rigtig godt til brug i folkeskolen som undervisningen foregår i dag.

Indholdsfortegnelse

Hæfter til engelsk

Engelsk i 1. klasse

Come On! 1
Come on 1 er et supplerende engelskmateriale til indskolingen, som eleverne selvstændigt kan arbejde i og lærer noget af uanset deres niveau. Da eleverne i 1. klasse ikke kan forventes at være stærke læsere, eller øvede i det selvstændige arbejde, er bogen gjort overskuelig for eleverne. Der arbejdes med “Tranparente ord” altså ord der ligner hinanden på engelsk og dansk, og via hyppige gentagelser under arbejdet indenfor de enkelte emner, indbarbejdes ordene gradvist, så eleverne kan begynde at bruge ordene aktivt. Bogen tager udgangspunkt i 10 konkrete emneområder med hver 10 ord, som eleven arbejde med på flere forskellige måder. Ordene er valgt ud fra de 1.000 hyppigste ord på engelsk. Emnerne fx. “Numbers”, “Body” eller “School” fylder typisk 4-6 sider. I bunden af hver side finder man, jf læseplanen for engelsk, en billedordbog for at støtte eleven i det selvstændige arbejde.

Engelsk til 2. klasse

Come On! 2
Bogen tager udgangspunkt i 6 konkrete emneområder og 3 sproglige områder med hver 10 ord, som eleven arbejder med på flere forskellige måder.

Ordene er primært udvalgt blandt de 2000 hyppigste engelske ord. Derudover er der taget hensyn til, at ordene gerne må være ‘transparente ord’, altså engelske ord der ligne de tilsvarende danske ord, og at ordene ikke må være for lange. Der arbejdes med ordene på forskellige måder, ordene bliver gentaget både mundligt, skriftligt og i billeder, så ordene efterhånden indarbejdes som ordbilleder i elvernes passive ordforråd.
I Come on 2 er andelen af opgaver, hvor der skal skrives, øget da det må forventes at selve skriveprocessen ikke længere er en hindring for eleverne. Derudover er der valgt nogle sproglige områder, hvor der arbejdes med ordforrådet fra andre ordklasser end substantiver, da elverne i deres mundtlige arbejde, gerne skulle kunne begynde at danne sætninger.

Engelsk til 3. klasse

Come On! 3
I 3. klasse bliver der, som i Come On 1 og 2 fortsat arbejdet med enkelte ord og billeder af ordet, men der arbejdes også en del med sætninger og chunks, idet eleverne både skal skrive i sætninger og læse små tekster forat løse opgaverne. Grammatiske regler bliver også introduceret i denne bog, hvor eleverne lærer at bøje to be og to have samt lærer flertals-s’et at kende. Tanken med at introducere grammatikken allerede i 3. kl. er, at gøre det til en naturlig del af fremmedsprogsundervisningen, så det ikke nødvendigvis får prædikatet ”kedeligt” på sig

Engelsk til 4. klasse

Come On! 4
I Come On 4 (til 4. klasse) arbejder eleverne ikke kun med enkelte ord men også meget med chunks, dvs sætningsbidder, og kortere tekststykker. Dette er for at kunne bruge sproget mere i praksis, og få det at læse og skrive engelsk til at blive en naturlig del af undervisningen.
Da ordforrådet, der arbejdes med, er noget større og eleverne har fået større overblik, er ordbogen flyttet om bag i bogen. Bogen har stadig Zip og Zoe som faste figurer, og der er fortsat en vekslen mellem emne- og grammatikområder.

Engelsk til 5. klasse

Come On! 5
I Come On 5 arbejder eleverne primært med sætninger og chunks, idet eleverne både skal skrive i sætninger og læse små tekster for at løse opgaverne. Dette suppleres af opgaver, hvor det stadig handler om at udbygge og konsolidere ordforrådet 😄

Come On 5 tager udgangspunkt i 7 konkrete emneområder, hvoraf de 2 har et kulturelt afsæt og 5 sproglige områder. Ordene der arbejdes med, er primært valgt blandt de 2000 hyppigste engelske ord.

Lige som i Come On 4 er der på nogle sider blå bokse med informationer om vigtige regler. Disse regler er skrevet på dansk på en så enkel måde som muligt.

Som i tidligere hæfter, vil eleverne i Come On 5 også blive præsenteret for kulturelt indhold, i form af viden om engelsktalende lande og deres traditioner. I denne bog er der taget udgangspunkt i USA

Engelsk i 6. klasse

Come On! 6
Come On 6 henvender sig engelskundervisningen i 6. klasse 😄

I dette hæfte arbejdes der grammatisk med udsagnsord i datid, navneord i flertal (uregelmæssige), tillægsord, komparativ, forholdsordene ”i” og ”på” samt ejefald og ordstilling.

Kulturelt er der fokus på landene i UK, hvor der arbejdes med historie, myter, mad og traditioner.

Serien Come on er udviklet som et supplement til klassens fælles engelsk undervisning. Tanken bag Come on er, at det skal være et materiale som eleverne selvstændigt kan arbejde i og lære noget af uanset deres faglige niveau i øvrigt.

Engelsk til 7. klasse

Come On! 7
Engelsk undervisningsmateriale til 7. klasse!

Grammatisk arbejdes der i hæftet videre fra Come On 6, med substantivernes flertal samt verbernes udvidede form og de stærkt bøjede verber. Eleverne vil også skulle arbejde med homofoner og de to præpositioner ”af” og ”over”.

I Come On 7 er der i forhold til ordforrådet fokus på, at indholdet bliver interessant og informativt for eleverne, og at de får udvidet deres ordforråd, som kan bruges til samtale og meningsytringer om emnerne.

Hæftet tager udgangspunkt i 6 konkrete emneområder, hvoraf de 4 har et kulturelt afsæt i Australien og New Zealand, og 5 sproglige områder.

Spil

Spil til engelsk

Say or do
Et engelsk spil der styrker udtale og forståelse af ord og korte sætninger. Spillet er niveaumæssigt målrettet engelskundervisningen i 2. til 4. klasse. I Say or Do skiftes deltagerne til at slå med en terning (medfølger ikke). Øjnene på terningen afgør hvilken kategori og dermed udfordring den spiller, der har slået, skal have.

Kortenes kategorier er:
1. Yes or No
2. The opposite
3. Do it!
4. Odd one out
5. How Many?
6. Frit valg af kategori

Slår spilleren eksemepelvis 1, skal udfordringen Yes or No løses. Her gælder det om at forholde sig til et udsagn. Er det sandt eller falsk? Er udsagnet sandt, svarer spilleren ”yes”, er det falsk, svarer spilleren ”no”. Det korrekte svar er angivet på kortet. Eksempel: A cow eats grass. (Yes).

Verber på engelsk


Go Fish – Verbs

Go Fish med verbs retter sig mod elever i 5. til 7. klasse og træner de stærke datidsbøjninger.

Det gælder om at samle stik, som består af fire kort, der består af nutids- og datidsformen af to verber der benytter samme bøjningsregel (på kortene markeret med samme farve).

Med til spillet hører altid en vejledning med reglerne samt en række pitches til andre spil eller aktiviteter man kan bruge kortspillet til.

Facitlister til engelsk

Der findes facitlister til alle udgivelserne til engelskundervisningen. Facitlisterne tilgås under de enkelte produkter til engelsk og kan downloades som en PDF. PDF’en kræver en gode for at åbne, og denne kode findes på ordrebekræftelsen der modtages efter bestilling. Skulle man have forlagt ordrebekræftelsen er man meget velkommen til at skrive eller ringe til os, så får man den oplyst her.

Underviser du også i andre fag?

Underviser du også i andre fag end engelsk? Så har vi samlet en række guides og gennemgange af vores materiale til både dansk, tysk og matematik i vores guideoversigt.
Se alle vores guides her

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
  • Ingen varer i kurven.