Guide til dig der underviser i faget dansk

Her finder du guiden til vores undervisningsmateriale inden for faget dansk. I vores udvalg af hæfter, spil og plakater, finder du materiale der henvender sig til både indskoling, mellemtrin og udskoling. Her findes alt fra hæfter om de 120 ord til kommasætning i overbygningen. Alt materialet er selvfølgelig udviklet af aktive lærere i folkeskolen.

Inden for faget dansk har vi flere typer af lærermidler. Vi har enkeltstående materiale, med et specifikt fokus som eksempelvis “Små lydrette ord”, men vi har også flere forskellige serier der løber over flere klassetrin. Her findes bl.a. andet serien “Jeg kan læse og forstå”, som er en serie med fokus på læseforståelse, og serien med Agent kodeknæk, der fungerer som et intensivt læse/stave kursus.

I forlængelse af vores hæfter, har vi også et bredt og varieret udvalg af undervisningsspil. Spillene bidrager til en differentieret danskundervisning og har fokus på en lang række af forskellige problemstillinger inden for faget dansk. Her findes eksempelvis spil med fokus på ordklasser, som 500 med udsagnsord og fisk med navneord, eller spil med fokus på talemåder og idiomer. I guiden her vil du kunne læse mere om vores lærermidler til danskundervisningen inden for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Indholdsfortegnelse

Dansk til indskolingen

Vores materiale i den kategori vi kalder “til indskolingen” henvende sig primært til elever, der er på et 0-3 klasses niveau. Vi har både materialer der kan anvendes til at konsolidere det allerede indlærte, vi kalder dem også for “drypmaterialer” fordi de behandler et specifikt område som fx. små lydrette ord, og materialer med progression, som er hæfter i en serie, hvor nye emner bygges oven på tidligere indlærte i en stilladsering. Dette er til elever i den almene indskoling, enten som sæt til hele klassen, til differentiering og til elever med dansk som andetsprog, DSA.

Man skal være opmærksom på, at nogle af serierne strækker sig fra indskoligen til mellemtrinnet, og at en nogle af hæfterne fx “Lær Ordklasser” og “Sæt Tegn” kan være relevante at anvende både for elever i slutningen af indskoligen og på mellemtrinnet. Elever med forskellige indlæringsvanskeligheder, eller elever som er kommet lidt skævt igang vil også kunne for stort udbytte af materialerne. Sidstnævnte, altså dem der er kommet skævt igang, kan have udviklet en antiparti mod skolen og læring, og har derfor brug for noget meget let materiale til at “bryde isen” og begynde med at konsolidere det indlærte, så de kan komme igang og videre med indlæringen. Til dette formål er hæfterne velegnede, men vi vil også anbefale, at man ser nærmere på vores udvalg af læringsspil. Er man ude efter materialer som primært er skabt med specialområdet for øje, fordi man eksempelvis finder progressionen i vores materialer for høj, vil vi anbefale, at man ser nærmere på vores læringsspil.

Dansk hæfter til indskolingen

Dansk undervisningsmateriale


Små lydrette ord
Små lydrette ord er et materiale, der henvender sig til elever i 0.-1. klasse.

Eleverne kommer til at arbejde med små lydrette ord på 2-3 bogstaver samt rim-ord, på en sjov og afvekslende måde. Når man kan stave og læse fx. ordet “kål” kan man nemlig lettere læse og stave ord der rimer. Materialet er i tråd med de gældende læringsmål på området.

Bogen afsluttes med et ord-memory med billedkort, som kan klippes ud.

De 120 ord 1-2-3
De 120 ord var et af de første materialer vi udgav som forlag. Materialet er en arbejdsbog, der henvender sig til 1.–2. klasse, og er bygget op omkring de 120 mest hyppige ord. Det viste sig hurtigt, at der var efterspørgsel på ikke kun de 120 ord, men også på de 360 ord. Der er derfor i alt udgivet 3 hæfter i serien, hvor efterfølgerne hedder “120 nye ord”. Ordene i “120 nye ord 2” og i efterfølgeren “120 nye ord 3”, er valgt ud fra listen med 500 hyppige ord fra bogen “Flydende læsning i praksis” af Gertrud Brandt. Der er derfor i alt udgivet 3 hæfter i serien, med fokus på de 360 mest brugte ord. Det første hæfte beskæftiger sig med ordrerne 1-120, hæfte to beskæftiger sig med ordene fra 120-240 og det tredje hæfte med ordene fra 240 til 360.

Da elever i indskolingen ofte har brug for forudsigelighed og genkendelighed, er alle opgaverne bygget ens op. Der arbejdes med 6 ord af gangen, med fokus på at læse, stave og skrive de 120 ord, der udgør ca. halvdelen af ordene i en bog.

Bagerst i hæftet findes en ordliste, samt spilleplader som man kan klippe ud.

Konsonantklynger

Konsonantklynger
Konsonantklynger er et hæfte der henvender sig til elever i indskolingen samt i den supplerende undervisning, og skal ses som et supplement til den almindelige læse- og staveundervisning.

Når et ord begynder med en konsonantklynge, kan det være svært at læse ordet, hvis man ikke lige genkender det. Det kan også være svært at stave ord med flere konsonanter først i ordet. Derfor skal man vide, hvilke konsonanter, der kan stå sammen i en klynge i starten af et ord, og man skal også vide, hvordan nogle af konsonanterne lyder, når de står sammen.  Det er det, eleverne skal lære i hæftet her.

Opgaverne er holdt enkle, og opgavetyperne gennemgående i hele materialet for at bidrage med overskuelighed og genkendelighed for eleven der skal arbejde i hæftet. Hæftet afsluttes med seks emnesider, hvor eleverne kan prøve kræfter med det, de har arbejdet med gennem hele forløbet. Sværhedsgraden stiger fra den første af disse sider til den sidste og kan derfor danne grundlag for en pædagogisk differentiering.

Vi lærer at skrive sætninger

Vi lærer at skrive sætninger
Hvordan lærer man egentlig eleverne at skrive sætninger?

Har du nogensinde lært dine elever det? Jeg har ofte taget mig selv i at sige til en elev “Det er fint, prøv om du kan sætte lidt mere på.” Men hvordan gør man det, hvis man ikke ved, hvad læreren taler om? Med denne kan du forsøge at lære dine elever at lave sætninger – hvad består en sætning egentlig af, og hvordan kan vi bygge den op over hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor.

Hæftet henvender sig til elever i 2. og 3. klasse. Eleven kommer til at lære, hvilke informationer man kan bygge en sætning op af, og hvordan man kan gøre en sætning længere, så man kan skrive mere sammenhængende sætninger.

Jeg kan læse og forstå serien
Jeg kan læse og forstå er en serie af materiale, generelt målrettet dansk i indskolingen og starten af mellemtrinnet. “Jeg kan læse og forstå 0” henvender sig eksempelvis til elever i 0. klasse og så fremdeles, men da eleverne i indskolingen læser på forskellige niveauer, må man selv vurdere den enkelt elevs niveau. Nogle 1. klasses elever vil således kunne arbejde med Jeg kan læse og forstå 3 og 4. Der er ikke sat klassetrin på materialet, da elever er på forskellige niveauer. Bøgerne kan derfor bruges uafhængigt af hinanden, og der kan være elever i gang med forskellige slags bøger på samme klassetrin. Alt efter hvad der passer til elevens niveau.

Målet er, dels at eleven bliver bedre til at tænke over det læste og dermed forstå det læste, men også at eleven får ordbilleder på plads, og dermed bliver hurtigere til at læse.

Materialet har fokus på små korte og overskuelige tekster, hvor eleven skal besvare 3 spørgsmål/opgaver og lave en tegning til.

Serien har samtidig fået angivet lixtallene for de forskellige hæfter:

Jeg kan læse og forstå 0
Ca. lix 4
Korte tekster på 3-4 sætninger.

Jeg kan læse og forstå 1
Lix 4-7
Tekster på 4-8 sætninger
Enkle tekster vil kunne få højere lix-tal pga. lange ord som f.eks. fodbold, fodbold-sko, lejlighed og pande-kager.

Jeg kan læse og forstå 2
Lix 7-10
Længere tekster end bog 0 og 1.
Enkle tekster vil kunne få højere lix-tal pga. lange ord som f.eks. juleaften, prinsesse, historie og svampe-jagt.

Jeg kan læse og forstå 3
Lix 8-14.
Længere tekster i slutningen af bogen ift. bog 2. Enkle tekster vil kunne få højere lix-tal pga. lange ord som f.eks. lufthavn, morgenen, fuglene og løbende.

Del ord 1

Del ord 1 – med fokus på stavelser
Serien om Del Ord består af 2 hæfter til danskundervisningen i 1.-3. klasse, hvis læsning efter den første indlæring, stadig er langsom og usikker. Ideen bag hæfterne er, at gode redskaber til orddeling giver en mere sikker og flydende læsning

I “Del ord 1 – med fokus på stavelser” arbejder eleven med kendskabet til konsonanter og vokaler samt tre grundlæggende deleregler. Små ikoner ved de enkelte opgaver og korte overskrifter fortæller tydeligt, hvad eleven skal. I opgaverne indgår refleksion og samtale samt taktile og kinæstetiske aktiviteter. Der er opstillet konkrete lærings- og vidensmål for de enkelte afsnit i materialet, der afsluttes med en evaluering.

Skal eleven arbejde med både Del ord 1 og Del ord 2, vil det typisk være Del ord 1, man starter med. Materialet er let tilgængeligt for både elever og lærere, idet der gives en kort introduktion på en elevside forrest og to lærersider bagest i hæftet.

Del ord 2

Del ord 2 – med fokus på orddele
Hæftet Del ord 2 – med fokus på orddele arbejder efter det morfemiske princip, og omhandler sammensatte ord, almindelige bøjningsendelser, forstavelser og efterstavelser. Herved får eleven flere strategier til afkodning af længere ord, og opnår derved en mere sikker og flydende læsning.

Små ikoner ved de enkelte opgaver og korte overskrifter fortæller tydeligt, hvad eleven skal. I opgaverne indgår refleksion og samtale samt taktile og kinæstetiske aktiviteter. Der er opstillet konkrete lærings- og vidensmål for de enkelte afsnit i materialet, der afsluttes med en evaluering.

Agent Kodeknæk på lydsportet

Agent Kodeknæk 1 – på lydsporet
Agent Kodeknæk på lydsporet er en del af en serie om Agent Kodeknæk, der løber over 4 hæfter. Serien egner sig perfekt til at starte med første hæfte omkring et 1. klasses niveau. Andet hæfte i serien henvender sig til 2. klasses niveau og det tredje hæfte er passende for 4.-5. klasse. Det fjerde hæfte i serien, med fokus på genrer, henvender sig til mellemtrinnet omkring 5.-6. klasse.

Hæftet her er det første i serien, og er et intensivt læsekursus, til dig der underviser i dansk i 1. klasse.

Fokus er at ’knække læsekoden’ ud fra meningsfulde læsetekster, som alle bygger på lette lydrette ord samt de mest almindelige højfrekvente ord. Hæftet består af 16 kapitler, hvori eleverne øver den første læsning ved hjælp af meningsfulde læsetekster efterfulgt af differentierede læse- og staveaktiviteter, i tråd med de vedtagne færdigheds- og vidensmål for området.

Agent Kodeknæk på lydsporet er målrettet den første læsning med fokus på lyd- og syntesearbejdet, som er fundamentet for gode og effektive læse- og stavestrategier.

Samtidig vægtes den fælles læseoplevelse samt gentagende læsning for at opnå øget automatisering. Efter den fælles læsetekst arbejdes med differentierede læse- og staveaktiviteter for at kunne nå de vedtagne færdigheds- og vidensmål for området. Overordnet har hæftets læsetekster afsæt i et afbalanceret læsesyn, hvor fokus er at knække læsekoden ud fra meningsfulde læsetekster, som bygger på læsning af lette, lydrette ord samt de mest almindelige højfrekvente ord.

Hæftets omdrejningspunkt er, at eleverne møder meningsfulde tekster med genkendelige temaer, som relaterer til eget liv.

På læsesporet

Agent Kodeknæk 2 – på læsesporet
Hæftet her er nummer to i serien og er et intensivt læse-stavekursus til elever i 2.klasse, i den supplerende undervisning/ specialundervisning samt på delehold i indskolingsregi.

Gennem otte kurser guides lærer og elever gennem udvalgte lydfølge- og deleregler, læsetekster og differentierede opgaver samt diktater. I bogen får eleven trænet og automatiseret den grundlæggende bogstav-lydstrategi med afsæt i meningsfulde tekster, som relaterer til børns hverdag, i tråd med de vedtagne færdigheds- og vidensmål på området.

Agent Kodeknæk 2 på læsesporet er målrettet elever, som kender bogstavernes navne og lyde, og som nu skal ledes videre til alfabetiseringsfasen, hvor den basale bogstav-lydstrategi konsolideres og automatiseres. Som tidligere nævnt består materialet af 8 delkurser, med fokus på lyd- og syntesearbejdet, som er fundamentet for at udvikle gode og effektive læse- og stavestrategier.

Samtidig vægtes den fælles læseoplevelse og samtale samt gentagende læsning for at opnå øget automatisering. Efter fællesfokus arbejdes med differentierede læse- og staveaktiviteter for at kunne nå de vedtagne færdigheds- og vidensmål på området som eleverne skal kunne mestre efter 2.klasse.

Dansksporet

Dansksporet er en fortløbende serie af undervisningsmateriale til danskundervisningen. Serien omfatter 8 arbejdshæfter af stigende sværhedsgrad tilpasset 1.- 8. klasse. Hæfternes opgaver og aktiviteter er udformet på baggrund af de vedtagne ministerielle kompetencemål for læsning og skriftlig fremstilling. Hæfterne er tiltænkt som supplerende danskmateriale på de respektive klassetrin. Hæfterne er også velegnede til mindre hold i den supplerende danskundervisning/specialundervisning.

Af de 8 arbejdshæfter, er de to første udkommet nu og det 3. er allerede under udarbejdelse.

Dansk undervisning med Dansksporet


Dansksporet 1

Dansksporet 1 henvender sig til elever i 1. klasse eller i den supplerende undervisning. Materialet tager afsæt i et balanceret læsesyn med fokus overvejende på bogstavlyd- og syntesearbejdet, som er fundamental i udviklingen af gode og effektive læse – og stavestrategier. Sideløbende, og i stigende grad og niveau, indgår også opgaver med fokus på skriftsprogets indholdsside.

I hæftet arbejder eleven på struktureret vis, med mange typer af opgaver, der repeterer, træner og konsoliderer bogstav-lydstrategien. Dansksporet 1 er opbygget af 10 ensartede kapitler, der alle afrundes med stavetjekket, som giver mulighed for et evaluerende kig ind i den enkelte elevs mestring af bogstavlydene den basale læsestrategi.

Hæftets opgaver og aktiviteter tager afsæt i kompetencemålene for læsning og fremstilling, som eleverne skal nå jf. Undervisningsministeriets forenklede mål.

Dansk undervisning 2. klasse

Dansksporet 2
Det andet hæfte i serien er Dansksporet 2. Her er niveauet tilpasset undervisningen i 2. klasse eller i den supplerende undervisning. Emnerne der arbejdes med er:
– To konsonanter i forlyd og udlyd
– Stumme konsonanter
– Regler for stavelsesdeling
– Hvordan konsonanter og vokaler ofte har flere lyde end deres standardlyde.

Hæftets opgaver og aktiviteter tager sit afsæt i kompetencemålene for læsning og fremstilling, som eleverne jf. Undervisningsministeriets forenklede mål skal mestre efter 2. klasse.

Dansksporet 2 tager metodisk afsæt i et balanceret læsesyn hvor der primært fokuseres på bogstavlyd- og syntesearbejdet, som er fundamental i udviklingen af gode og effektive læse- og stavestrategier. Ligeledes indgår nu, i stigende grad, opgaver med fokus på skriftsprogets indholdsside. Her skal eleven skrive små fortællende og informerende tekster, hvor færdighederne bruges funktionelt.

Spil til indskolingen

Til danskundervisningen i indskolingen har vi en lang række spil – vi har gennemgået nogle udvalgte spil herunder, og resten kan findes HER

Spil med korte lydrette ord

Korte lydrette ord
Dette spil er det enkleste spil i serien og som titlen angiver, så møder eleverne i dette spil korte lydrette ord. Dette er primært et vendespil som træner den grundlægende læsestrategi. Under spillet er det vigtigt at pointere overfor eleverne, at ordet på kortet skal læses højt hver gang et kort vendes. Kortene kan også anvendes som samtalekort.

Spillet består af 2 x 36 kort. Der findes 36 kort med korte lydrette ord og 36 kort med en modsvarende illustration, der hver især illustrerer et af de skrevne ord. Hvis eleverne er i tvivl om hvad illustrationen viser, skal de med deres egene ord bekrive hvad der ser.

Spil krig med stavelser

Stavelseskrig
Dette spil er lidt vanskeligere end spillet “Korte lydrette ord” og henvender sig til elever, som i deres indlæring nu er kommet til at skulle afkode lidt længere ord. Under opbygningen af automatiserede afkodningsstrategier kan “Stavelseskrig” bringes i spil.

Spillet består af 36 kort med ord opbygget af lydrette stavelser og et modsvarende kort med en illustration der viser det skrevne ord. Eleverne kan dels anvende bogstav-lyd-strategi til afkodning af de enkelte stavelser samt stavelsesdeling som afkodningsstrategi. Som indledning til spillet, er det ofte en hjælp at gennemgå alle kortene med tekst og illustrationer, så de dels er bekendt med hvilke illustrationer der passer til hvilke ord, og desuden lade eleverne klappe stavelserne. Kortene kan enten anvendes om traditionelt vendespil, hvor eleverne dog skal læse og gerne klappe stavelserne på de kort de vender, evt. med den ekstra regel, at man også får stik, hvis man vender 2 kort med samme antal stavelser. Som navnet angiver, kan man også anvende reglerne til “Krig” hvor det højeste antal stavelser vinder runden.

Lydret sætningsvendespil

Lydret sætningsvendespil – med kortere sætninger
I dette spil arbejdes der med at videreudvikle den basale læsestrategi. Nu er det ikke afkodning af enkelte ord det drejer sig om, nu skal de indlærte strategier anvendes til at afkode kortere sætninger, som er tilpasset de tidligere indlærte metoder. Spillet består af 2 x 36 kort. Det ene sæt indeholder korte lydrette sætninger og det andet sæt indeholder de samme sætninger, men også en illustration der illustrere sætningens betydning fx. “Tors far er kannibal”.

Man kan anvende spillet som et traditionel vendespil, men her det er vigtigt, at eleverne læser sætningerne på alle kort der vendes. Vendes 2 kort med samme sætning, er der stik. Eleven med flest stik har vundet. Alternativ kan man anvende spillet som samtalekort, hvor man først taler om et udvalg af kortene og deres betydning, og efterfølgerne lader eleverne øve ved gentagne læsninger af de gennemgåede kort i tilfældig rækkefølge.

Dansk til mellemtrinnet

Vores materiale i den kategori vi kalder “til mellemtrinnet” henvende sig primært til elever, der er på et 4.-6. klasses niveau i dansk. Vi har materialer der kan anvendes til at konsolidere det allerede indlærte og materialer med progression som fx. Agent Kodeknæk. Dette er altså til elever på det almene mellemtrin, elever med dansk som andetsprog, DSA, og elever med forskellige indlæringsvanskeligheder. Elever i udskolingen som af forskellige årsager har brug for at få samlet op eller genopfrisket det tidligere lærte, har også stort udbytte af materialerne. Elever i udskolingen kan fx. har vanskeligheder med at lave en korrekt tegnsætning, fordi man er usikker på ordklasserne, her kan vi hjælpe.

Elever hvis læsning på mellemtrinnet stadig er langsom og usikker, fordi de ikke har automatiserede strategier til afkodning af længere ord, kan også få hjælp hos os med de 2 hæfter i DEL ORD-serien. Til elever der generelt er blevet lidt trætte af skolen, anbefaler vi at man ser nærmere på vores udvalg af læringsspil fx omkring ordklasser. Er man ude efter materialer som primært er skabt med specialområdet for øje, fordi man eksempelvis finder progressionen i vores materialer for høj, vil vi også anbefale, at man ser nærmere på vores vendespil, men også serien “Tim og Trine” som er en række hæfter, der tager afsæt i forskellige dagligdags situationer, som kan være vanskelige for de unge at håndtere kan være relevant. På tværs af serien behandler hæfterne de samme situationer, men hæfterne har forskellige lix-tal og opgaver i tilsvarende forskellige sværhedsgrader, så elever kan arbejde sammen på tværs af deres forskellige faglige niveauer.

Dansk hæfter til mellemtrinnet

de 3 teksttyper

Agent Kodeknæk 3 – på tekstsporet
Hæftet her er et intensivt læsekursus der henvender sig til elever i 3.-5. klasse.

Hæftet består af tre læsekurser hvor eleverne skal arbejde med den personlige beretning, den instruerende tekst og den informerende teksttype. Til hver teksttype møder eleven tre teksteksempler, hvor de får en grundig indføring i teksttypernes særlige opbygning og sprog. Ligeledes anvises forskellige forståelsesstrategier, som skal styrke forståelsen af det læste.

Målet med læsekurset er, at eleverne, gennem forskellige aktiviteter, bliver fortrolige med de enkelte
teksttypers særlige kendetegn og formål, da et godt kendskab til teksttyper styrker elevens generelle
læseforståelse.

Materialet indeholder desuden diktater, hvor stavning og ordets betydning sættes i højsædet og bearbejdes på forskellig vis.

Agent kodeknæk 4 på genresporet

Agent Kodeknæk 4 – På Genresporet
Materialet “Agent Kodeknæk 4 – På genresporet” omhandler fiktive genrer og henvender sig til elever i 5.- 6. klasse. Materialet kan også anvendes af ældre elever, da det er uden klasse- eller aldersreferencer.

Eleverne kommer til at arbejde grundigt med tekster inden for tre fiktive genrer: “gys og gru”, “folkeeventyr” og “kortprosa”. Teksterne er bl.a. af forfatterne Kenneth Bøgh Andersen og Bent Haller, og alle tekster indgår i materialet.
Fremgangsmåden genkendes fra Agent Kodeknæk 3 “På Tekstsporet”. Eleverne arbejder med hjerneopvarmning, fem fokus-ord, ord i dybden og læseforståelse.

Som noget nyt findes der også opgaver af typen “byg en sætning”, hvor målet er at udvikle og nuancere elevens skriftlige færdigheder. Desuden indeholder materialet ekstraopgaver, hvor eleverne kan fordybe sig i et afgrænset område inden for den aktuelle genre eller forfatteren.

De tre genrer afsluttes hver især med en skriveordre, hvor eleverne får mulighed for selv at prøve kræfter med at skrive en tekst i den pågældende genre. Skriveordren følges op af en tjekliste, hvor eleverne forholder sig til deres egen tekst.

Dansk spil til mellemtrinnet

Til danskundervisningen på mellemtrinnet har vi en lang række spil – vi har gennemgået nogle udvalgte spil herunder, og resten kan findes HER

500 med udsagnsord

500 med udsagnsord
Kan man virkelig spille 500 med ordklasser? Ja, det kan man med spillet “500 med udsagnsord”!

I dette spil til danskundervisningen trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og læres som endelsesmorfemer.

Spillet spilles som det klassiske spil 500, men hvor et stik udgøres af forskellige bøjninger af et udsagnsord. Samles 3 bøjninger, kan disse lægges ned, og modstander får mulighed for at lægge til med yderligere bøjninger af samme udsagnsord.

Dansk til udskolingen

Vores materiale i den kategori vi kalder “udskolingen” henvende sig til elever, der er på et 7-9 klasses niveau. Materialerne henvender sig primært til elever i den almene skole. Da eleverne nu er på vej mod eksamen, da de nu skal måles på, finder man flere hæfter som skal ses som et brush up af det tidligere lærte, fx “Komma i overbygningen” og “Ordklasser i overbygningen”. Hvis disse ikke er fyldestgørende vil man med fordel kunne begynde med “Sæt Tegn” og de 4 hæfter med ordklasser som findes beskrevet under mellemtrinnet, for derefter at fortsætte de førstnævnte hæfter.

Under udskolingen finder man også Agent Kodeknæk 4 på genresporet, som er et af de hæfter der både kan anvendes til mellemtrin og udskoling. Hæftet indeholder bl.a. læsetekster fra genren ‘Gys og Gru’ af Kenneth Bøgh Andersen: “Det sultne maleri”, nemlig “Faret vild” og “Rosens Nat” og kortprosa tekster af Kenneth Bent Haller “Grænsebørn” som “Pap” og “Plasticposen”. Hvis man er interesseret i materialer til specialundervisningen, anbefaler vi at man ser nærmere på være materialer til mellemtrinnet og indskolingen samt vores forskellige spil om ordklasser, idiomer og homonymer.

Dansk hæfter til udskolingen

Lær at sætte komma

Komma i overbygningen
Hæftet er et individuelt træningskursus, til elever der har brug for en hurtig, men alligevel grundig gennemgang af kommareglerne, samt til elever, der har brug for et “brush-up”.

Hæftet er overskueligt bygget op, hvert kapitel indeholder eksempler og noter, der leder eleven henimod opgaverne, som passer til eksemplerne. Materialet afsluttes med en række læsetekster, som eleverne selv kan arbejde med efter behov.

Til hvert kapitel vises en række eksempler med forklarende noter, der skal oplyse og guide eleven, når denne skal lave opgaverne der passer til eksemplerne.Der er også sammenhængende tekster undervejs, hvor eleven kan øve det, der har været gennemgået. Bagerst i hæftet er der flere øvetekster der kan bruges efter behov.

Kommaregler
Før du går i gang med at bruge materialet sammen med dine elever, er der nogle ting, du bør afklare med dig selv vedrørende kommatering. Dansk Sprognævn anbefaler, at man ikke bruger startkomma (komma foran ledsætninger), men mange lærere (og forældre) bruger startkomma – hvilket er helt legalt. Som det fremgår, bruger også jeg startkomma. I hæftet her lægges der op til, at eleven selv kan bestemme, men det vil nok være hensigtsmæssigt, at alle elever arbejder med samme regel (startkomma eller ikke startkomma). Derfor kan du beslutte, om der skal arbejdes med eller uden startkomma. Måske vil det være relevant at tale med lærere i overbygningen om dette – især hvis disse på et tidspunkt skal overtage undervisningen. Som bekendt kan man vælge altid at sætte komma foran ’men’, men man kan også nøjes med at sætte komma foran ’men’ i de tilfælde, hvor der skal være komma. Her er det måske ikke så afgørende, at alle i klassen følger samme regel, blot den enkelte elev er konsekvent i sit valg.

Lær ordklasser

Ordklasser i overbygningen
Materialet henvender sig til elever i udskolingen, som har brug for en hurtig, men alligevel grundig gennemgang af de vigtigste ordklasser. Ordklasser er vigtige at kende, for at kunne stave og skrive korrekt dansk, og når man skal lære fremmedsprog.

Hæftet kan bruges af elever som endnu ikke har styr på de vigtigste ordklasser, eller af elever som har brug for et ‘brush-up’. Materialet er meget overskueligt bygget op, først en side med ordklassens indhold, hvorefter der er eksempler med forklarende noter og til sidst opgaver.

De ordklasser der arbejdes med i materialet er:
– Navneord (substantiver)
– Udsagnsord (verber)
– Tillægsord (adjektiver)
– Bindeord (konjunktioner)
– Forholdsord (præpositioner)
– Stedord (pronomener)
– Biord (adverbier)

Dansk spil til udskolingen

Til danskundervisningen i udskolingen har vi en lang række spil – vi har gennemgået nogle udvalgte spil herunder, og resten kan findes HER

Dansk undervisningsspil

Spil om idiomer
Et idiom er et fast billedligt udtryk bestående af to eller flere ord, der tilsammen udtrykker en mening, som ikke direkte kan udledes af de enkelte ord, fx at stille træskoene betyder ‘at dø’. Spillet træner altså nogle af de forskellige talemåder der findes på dansk, og indeholder sæt af kort der passer sammen – et kort der forestiller det talemåden rent faktisk betyder og et kort med det man forestiller sig det betyder, hvis ikke man forstår idiomets kulturelle betydning.

At bruge et idiom er derfor et konventionelt valg af et udtryk, hvis form og indhold er fastlagt én gang for alle. Et idiom er et udtryk, der er særegent for et sprog, en egn eller en kreds – hvorfor spillet også med fordel kan bruges i undervisningen af elever med dansk som andersprog.

Spil om homofoner, homonymer og homografer
Homonymer er en overordnet betegnelse for to eller flere ord, der staves eller lyder ens, men har forskellig betydning. Homonymer inddeles i tre grupper, hvor der tilmed kan forekomme overlap mellem nogle af ordene, og hvad de kan grupperes som. De egentlige homonyme ord, der både staves og lyder ens, men har forskellig betyd-ning alt efter den kontekst, som de står i.

Ordet rod kan fx referere til en planterod, men kan også henvise til en dreng, der ikke opfører sig pænt og kan kaldes for en rod. Der kan også være rod på et værelse.

Homofonerne er en anden gruppe, som er ord, der lyder ens i udtalen, men som staves forskelligt. De fleste kender sætningen vær hver vejr værd. De homofone ord forveksles tit, da de lyder ens. De illustreres i spillet med en tegning der skal matches med den rigtige stavemåde.

Homografer er den tredje gruppe af ord. Homograferne staves på samme måde, men har forskellige betydninger og ofte forskellige udtaler alt efter den meningskontekst, de optræder i. Ordet lyst kan referere til et lyst værelse, men kan også henvise til et barn, som har lyst til en is.

Spillene lægger op til lærer- elevdialog, om hvorvidt ord kan klassificeres som henholdsvis homonymerhomofoner og homografer. Ordene trænes og særegne træk trænes og repeteres gennem vendespil.

Eleverne kan spille vendespillene sammen i grupper 2-5 personer. Det sociale element og til dels konkurrenceelementet gør, at et ellers vanskeligt tilgængeligt stof kan læres på en sjov og letfordøjelig måde.

Facitlister til dansk

Der findes facitlister til alle udgivelserne til danskundervisningen. Facitlisterne tilgås under de enkelte produkter til dansk og kan downloades som en PDF. PDF’en kræver en gode for at åbne, og denne kode findes på ordrebekræftelsen der modtages efter bestilling. Skulle man have forlagt ordrebekræftelsen er man meget velkommen til at skrive eller ringe til os, så får man den oplyst her.

Underviser du også i andre fag?

Underviser du også i andre fag end dansk? Så har vi samlet en række guides og gennemgange af vores materiale til både engelsk, tysk og matematik i vores guideoversigt.
Se alle vores guides her

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
  • Ingen varer i kurven.